Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Analýzy plnenia príjmov ŠR

V tejto  časti vám poskytujeme podrobnejšie analýzy plnenia príjmov štátneho rozpočtu v jednotlivých rokov.

za rok 2014

za rok 2013

za rok 2012

za rok 2011

za rok 2010

za rok 2009

za rok 2008

za rok 2007

za rok 2006

za rok 2005

za rok 2004

za rok 2003

za rok 2002

za rok 2001