Preskočiť na hlavný obsah

INF – informačné formuláre

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2151 [nové okno] z 13. decembra 2019, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (ďalej len „Pracovný program“) stanovuje dátum 1.6.2020 ako dátum spustenia Systému INF pre osobitné colné režimy podľa Colného kódexu Únie.

Usmernenie vo veci používania informačných formulárov (INF).

Hlavným cieľom systému INF SP je sprístupniť všetky údaje INF a zefektívniť procesy správy údajov INF.Na tento účel Európska komisia navrhla centralizovaný systém INF SP.

INF SP je transeurópsky systém (TES), ktorý zabezpečuje administratívnu a štandardizovanú výmenu informácií medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi, ako aj medzi samotnými colnými orgánmi zapojenými do colných režimov aktívneho a pasívneho zušľachťovacieho styku.

INF SP má dva komponenty, ktorými sú portál obchodníka INF (STP) – prístupný cez colný portál pre obchodníkov (EU CTP) – a centrálny systém INF.

Ako systém pracuje

Hospodárske subjekty, ich zástupcovia a zamestnanci majú jediný prístupový bod – colný portál pre obchodníkov EÚ – na prístup k rôznym transeurópskym systémom ako je napr. špecifický portál pre obchodníka INF (STP).

Prístup na portál pre obchodníka INF (STP) je spravovaný prostredníctvom systému jednotného riadenia používateľov a digitálneho podpisu (UUM&DS), ktorý predstavuje správu identity a prístupu na zabezpečenie autorizovaného prístupu k elektronickým colným systémom EÚ.

Manažment identít pre subdoménu Slovenskej republiky v rámci systému UUM&DS prechádza od 3.3.2023 pod správu národného IAM-u, ktorým je modul SK-IAM. Po vyplnení prihlasovacích údajov na stránke systému UUM&DS bude používateľ presmerovaný na stránky modulu SK-IAM, kde používateľ vykoná samotnú autentifikáciu. Po úspešnom prihlásení je používateľ presmerovaný naspäť na stránky systému UUM&DS a následne na stránku portálu pre obchodníkov.

Od 3.3.2023 je z dôvodu zmeny autentifikácie na prihlásenie sa do portálu pre obchodníkov nutná registrácia v centrálnom elektronickom priečinku (CEP), ktorý je súčasťou modulu SK-IAM.

Na podanie žiadosti musí byť hospodársky subjekt autentifikovaný a overený na colnom portáli EÚ pre obchodníkov [nové okno], a to prostredníctvom registrácie v centrálnom elektronickom priečinku (CEP) [nové okno]. Pri registrácii je vo formulári CEP v časti „Rozsah oprávnenia konať v mene subjektu – Špeciálne“ potrebné vyplniť aplikácie, ktorých sa registrácia bude týkať – napr. AEO, CDS, BTI, INF, ICS2.

Po registrácii v CEP je možné podať žiadosť na colnom portáli pre obchodníkov EÚ: https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/ [nové okno].

Podrobnejšie informácie k registrácii sú uvedené v časti Informácie k registrácii - CEP [nové okno] vrátane postupu na prihlásenie používateľov do EU CTP s príkladmi vyplnenia registračného formulára.

V prípade problémov s registráciou v CEP kontaktujte Call centrum finančnej správy.

Po registrácii v CEP je možné podať žiadosť INF na colnom portáli pre obchodníkov EÚ: URL: https://customs.ec.europa.eu/gtp/  [nové okno]

Portál pre obchodníkov INF STP [nové okno]

INF systém pre osobitné colné režimy [nové okno]

Dokumenty