Preskočiť na hlavný obsah

INF – informačné formuláre

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2151 [nové okno] z 13. decembra 2019, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie (ďalej len „Pracovný program“) stanovuje dátum 1.6.2020 ako dátum spustenia Systému INF pre osobitné colné režimy podľa Colného kódexu Únie.

Usmernenie vo veci používania informačných formulárov (INF).

Projekt Informačné hárky (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ bol vyvinutý na podporu a zefektívnenie správy údajov INF a elektronickej manipulácie s údajmi INF v oblasti osobitných colných režimov.

V zmysle Vykonávacieho rozhodnutia komisie (EÚ) č. 2019/2151 z 13. decembra 2019, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie, bol tento projekt spustený dňa 01.06.2020. Po jeho nasadení do produkcie ale niektoré členské štáty oznámili Európskej komisii (EK) a dotknutým členským štátom, že budú naďalej používať papierové informačné formuláre (INF), nakoľko z dôvodu pandémie COVID 19 neboli schopné sa pripraviť na spustenie systému.

Slovenská republika od 01.06.2020 začala používať elektronický systém vystavovania a prijímania informačných formulárov (INF) pri osobitných colných režimoch, ktorý EK zabezpečila pre potreby členských štátov na centrálnej úrovni.

Vzhľadom k danej situácii, odbor colný FR SR odporúča obchodníkom, v prípade, ak im je doručený informačný formulár (INF) v papierovej forme (v tomto prípade nie je rozhodujúce, či bol informačný formulár vystavený pred alebo po 01.06.2020), aby tento predložili colným orgánom, tak ako im bol doručený. Do systému pre informačné formuláre už nezapisujú žiadne ďalšie údaje.

Obchodník, ktorý ale vystavuje informačný formulár (INF) pre osobitné colné režimy je ale povinný ho po 01.06.2020 zapísať v elektronickej podobe do systému INF.

V prípade zmeny pri vystavovaní a prijímaní informačných formulárov (INF) bude odbor colný FR SR informovať verejnosť a uvedené usmernenie sa bude aktualizovať.

Portál pre obchodníkov INF STP [nové okno]

INF systém pre osobitné colné režimy [nové okno]

  

Dokumenty