Preskočiť na hlavný obsah

Clo

Venujete sa vy alebo vaša spoločnosť dovozu, vývozu alebo tranzitu tovarov? Potom je táto sekcia určená práve pre vás.

Túto časť portálu sme pre vás rozdelili na jednotlivé tématické oblasti:

V colnej časti nájdete hlavne informácie, ktoré vám uľahčia komunikáciu s colnými a daňovými úradmi a objasnia vám vaše práva a povinnosti.

Ide najmä o informácie týkajúce sa problematiky vývozu, dovozu alebo tranzitu tovaru z alebo do tretích krajín.

Texty, ktoré nájdete v tejto sekcii, sme vytvorili preto, aby ste ľahšie pochopili colnú problematiku. Prosíme vás preto považovať za záväzné iba citácie zo zákona, ktoré nájdete v časti Legislatíva.

S navigáciou vám pomôže ľavý stĺpec, v ktorom sú informácie usporiadané do jasných tematických celkov. Najčastejšie využívané funkcie nájdete v časti rýchle odkazy.

S urýchlením hľadania odpovedí vám pomôžu aj najčastejšie životné situácie. Možno sa vás týka práve:

Ďalšie situácie najdete v časti Životné situácie, Legislatívny rámec [.pdf; 157 kB], Výklad základných pojmov [.pdf; 184 kB]