Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Príslušnosť PCÚ na predloženie určitých druhov tovarov

PRÍSLUŠNOSŤ NA PREDLOŽENIE TOVARU A PODANIE COLNÉHO VYHLÁSENIA PRI URČITÝCH DRUHOCH TOVARU

 

V zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov Finančné riaditeľstvo SR určuje od 1.1.2018 nasledovný zoznam pobočiek colných úradov príslušných na predloženie tovaru a na podanie colného vyhlásenia pre tovar obchodného charakteru stanovený v nižšie uvedenej tabuľke, ktorý bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu:

 

Colný úrad

Príslušná pobočka colného úradu

Banány

(číselný znak SCS* 0803 90 10)

Banská   Bystrica

pobočka colného   úradu Zvolen,

nácestné stredisko, Balkán   53

 

pobočka colného úradu Lučenec,

nácestné stredisko, ul. Ľ. Podjavorinskej 19

 

Bratislava

pobočka colného úradu Bratislava,

Prístav, Horárska 12

Michalovce

pobočka colného úradu Michalovce,

Plynárenská 4

Košice

pobočka  colného  úradu    Košice - Haniska,

Areál   prekladisko   Haniska

Nitra

pobočka colného úradu   Nitra,

Trnavská   cesta 3561

 

pobočka colného   úradu Komárno,

Most Komárno

 

pobočka colného úradu Nové Zámky,

nácestné   stredisko, Komárňanská cesta   13

Prešov

pobočka colného úradu Prešov,

nácestné   stredisko, Košická 30

 

pobočka colného   úradu Poprad,

Karpatská 13

Trnava

pobočka colného   úradu Trnava,

nácestné   stredisko, Nitrianska 5

Trenčín

pobočka colného   úradu Trenčín Kasárenská,  

Kasárenská   8

Žilina

pobočka colného úradu Žilina,

nácestné   stredisko, Mojš 182

 

pobočka colného úradu Trstená,

Krakovská cesta   963/24

 

* SCS - Spoločný colný sadzobník 

 

PRÍSLUŠNOSŤ NA PODANIE ŽIADOSTI O VYPLATENIE VÝVOZNEJ NÁHRADY

V zmysle s § 31 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov Finančné riaditeľstvo SR oznamuje, že od 1.1.2018 je možné žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady podať na akejkoľvek pobočke colného úradu v rámci Slovenskej republiky.