Preskočiť na hlavný obsah

Príslušnosť PCÚ na predloženie určitých druhov tovarov

Informácie v tomto článku sú Vám predkladané v nasledovnej štruktúre:

Príslušnosť na predloženie tovaru a podanie colného vyhlásenia pri určitých druhoch tovaru

V zmysle § 29 ods. 3 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov Finančné riaditeľstvo SR určuje od 1.1.2018 nasledovný zoznam pobočiek colných úradov príslušných na predloženie tovaru a na podanie colného vyhlásenia pre tovar obchodného charakteru stanovený v nižšie uvedenej tabuľke, ktorý bol navrhnutý na prepustenie do voľného obehu:

Banány (číselný znak SCS* 0803 90 10)
Colný úrad Príslušná pobočka colného úradu
Banská Bystrica Pobočka colného úradu Zvolen, nácestné stredisko, Balkán 53
Pobočka colného úradu Lučenec, nácestné stredisko, ul. Ľ. Podjavorinskej 19
Bratislava Pobočka colného úradu Bratislava, Prístav, Horárska 12
Michalovce Pobočka colného úradu Michalovce, Plynárenská 4
Košice Pobočka colného úradu Košice - Haniska, Areál prekladisko Haniska
Nitra Pobočka colného úradu Nitra, Trnavská cesta 3561
Pobočka colného úradu Komárno, Most Komárno
Pobočka colného úradu Nové Zámky, nácestné stredisko, Komárňanská cesta 13
Prešov Pobočka colného úradu Prešov, nácestné stredisko, Košická 30
Pobočka colného úradu Poprad, Karpatská 13
Trnava Pobočka colného úradu Trnava, nácestné stredisko, Nitrianska 5
Trenčín Pobočka colného úradu Trenčín Kasárenská, Kasárenská 8
Žilina Pobočka colného úradu Žilina, nácestné stredisko, Mojš 182
Pobočka colného úradu Trstená, Krakovská cesta 963/24

* SCS - Spoločný colný sadzobník

Príslušnosť na podanie žiadosti o vyplatenie vývoznej náhrady

V zmysle s § 31 ods. 1 zákona č. 199/2004 Z.z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov Finančné riaditeľstvo SR oznamuje, že od 1.1.2018 je možné žiadosť o vyplatenie vývoznej náhrady podať na akejkoľvek pobočke colného úradu v rámci Slovenskej republiky.