Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
4

Spotrebná daň z alkoholických nápojov

Zdaňovanie alkoholických nápojov spotrebnou daňou na daňovom území upravuje zákon č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Kontrolné známky upravuje § 10 zákona č. 105/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č.  211/2003 Z. z. [nové okno] v znení neskorších predpisov účinný do 31. decembra 2014.

Informácie o spotrebnej dani z alkoholických nápojov Vám poskytujeme v nasledujúcej štruktúre: