Preskočiť na hlavný obsah

Spotrebné dane

Informácie v časti Spotrebné dane sú členené nasledovne:

Zdaňovanie tovarov, ktoré podliehajú spotrebnej dani na území Slovenskej republike upravujú nasledovné zákony o spotrebných daniach:

  • Zákon č. 530/2011 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (zákon č. 530/2011 Z. z.),
  • Zákon č. 609/2007 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (zákon č. 609/2007 Z. z.).
  • Zákon č. 98/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (zákon č. 98/2004 Z. z.),
  • Zákon č. 106/2004 Z. z. [nové okno] o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (zákon č. 106/2004 Z. z.),

V časti Legislatíva - Daňe - Nepriame dane - Spotrebné dane najdete aktuálny zoznam vnútroštátnych predpisov pre spotrebné dane resp. zoznam právnych predpisov EÚ pre spotrebné dane.