Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
0

Hovorca

e-mail:hovorca@financnasprava.sk

Mgr. Ivana Skokanová

mobil: +421 (908) 191203
tel.: +421 (2) 48273160
e-mail: ivana.skokanova@financnasprava.sk

Hovorkyňa Finančného riaditeľstva SR, Ivana Skokanová

Regionálni hovorcovia colných úradov

CÚ Banská Bystrica
mjr. Ing. Katarína Podhorová
mobil: +421 (905) 804153
tel.: +421 (48) 4721470
e-mail: katarina.podhorova@financnasprava.sk

Hovorca CÚ Banská Bystrica, Katarína Podhorová

CÚ Bratislava
Mgr. Drahomíra Adamčíková
mobil: +421 (905) 866251
tel.: +421 (2) 48273309
e-mail: drahomira.adamcikova@financnasprava.sk

Hovorkyňa CÚ Bratislava, Drahomíra Adamčíková

CÚ Košice
por. Mgr. Ľudmila Šusterová
mobil: +421 (905) 595804
tel.: +421 (55) 6112107
e-mail: ludmila.susterova@financnasprava.sk

Hovorkyňa CÚ Košice, Ľudmila Šusterová

CÚ Michalovce
mjr. Ing. Klára Baloghová
mobil: +421 (907) 845168
tel.: +421 (56) 6872470
e-mail: klara.baloghova@financnasprava.sk

Hovorkyňa CÚ Michalovce, Klára Baloghová

CÚ Nitra
mjr. Mgr. Stanislav Pacher
mobil: +421 (905) 638785
tel.: +421 (37) 6574220
e-mail: stanislav.pacher@financnasprava.sk

Hovorca CÚ Nitra, Stanislav Pacher

CÚ Prešov
kpt. Mgr. Katarína Bebčáková
mobil: +421 (905) 553099
tel.: +421 (51) 7357356
e-mail: katarina.bebcaková@financnasprava.sk

Hovorca CÚ Prešov Katarína Bebčáková

CÚ Trenčín
mjr. Ing. Renáta Peťovská
mobil: +421 (905) 384233
tel.: +421 (32) 6501135
e-mail: renata.petovska@financnasprava.sk

Hovorkyňa CÚ Trenčín, Renáta Peťovská

CÚ Trnava
mjr. Ing. Iveta Zlochová
mobil: +421 (918) 490038
tel.: +421 (33) 5562684
e-mail: iveta.zlochova@financnasprava.sk

Hovorkyňa CÚ Trnava, Iveta Zlochova

CÚ Žilina
kpt. Ing. Božena Chríbiková
mobil: +421 (905) 488727
tel.: +421 (41) 5118366
e-mail: bozena.chribikova@financnasprava.sk

Hovorkyňa CÚ Žilina, Božena Chríbiková

Dátum poslednej aktualizácie informačného obsahu: 12. 12. 2017
Dátum zverejnenia informačného obsahu: 25. 9. 2014