Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Nové kontaktné miesta daňových úradov   (28. 02. 2013)

Od 1.3.2013 otvárame štyri nové kontaktné miesta daňových úradov. Kontaktné miesta nájdu klienti na pobočkách Slovenskej pošty v Novej Bani, Veľkom Mederi, Vrábľoch a Novákoch.

Daňová kobra odhalila pokus o miliónový podvod   (28. 02. 2013)

Finančnej správe sa v spolupráci s policajným zborom v rámci akcie Šakal podarilo odhaliť ďalší pokus o daňový podvod a zamedziť tak vyplateniu prostriedkov zo štátneho rozpočtu vo výške 991 800,02 EUR. Suma nie je ešte konečná.

Akcia colníkov a policajtov odhalila nelegálnu prepravu cigariet v nákladnom vlaku   (26. 02. 2013)

Colníci Colného úradu Michalovce v súčinnosti s príslušníkmi polície vykonali dňa 24.2.2013 kontrolu nákladného vlaku smerujúceho zo železničného colného hraničného priechodu Maťovské Vojkovce, pri ktorej bolo zabezpečených 120 000 kusov cigariet.

Ako správne podať daňové priznanie   (19. 02. 2013)

Pred podaním daňového priznania sa skontrolujte týchto 11 krokov. Vyhnete sa tak najčastejším chybám pri vypĺňaní tlačív.

Tlačové vyhlásenie k šíreniu nepravdivých informácií   (19. 02. 2013)

Finančné riaditeľstvo SR bolo obvinené z plytvania finančnými prostriedkami v súvislosti s obstaraním mobilného telefónneho čísla, ktoré využíva pre služobné účely prezident finančnej správy Ing. František Imrecze.

Výrazný nárast počtu prípadov porušenia práv duševného vlastníctva   (18. 02. 2013)

Finančné riaditeľstvo SR uskutočnilo tlačovú konferenciu k téme zameranej na výrazný nárast počtu prípadov, pri ktorých dochádza k porušovaniu práv duševného vlastníctva.

Informácia k výpočtu výšky zamestnaneckej prémie za zdaňovacie obdobie roku 2012   (11. 02. 2013)

Ustanovenie § 32a ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) vymedzuje výpočet zamestnaneckej prémie, ktorá sa uplatňuje zamestnancom až na konci zdaňovacieho obdobia, v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň alebo v daňovom priznaní.

Informácia pre štvrťročných platiteľov DPH k zmene zdaňovacieho obdobia   (11. 02. 2013)

Platiteľ DPH, ktorý mal k 30.septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže podľa § 85ka - prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012 (zákon č. 246/2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov) pokračovať v tomto zdaňovacom období, najviac však do konca kalendárneho štvrťroka, v ktorom prestane plniť podmienky podľa § 77 ods. 2 zákona o DPH.

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012   (11. 02. 2013)

Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roka 2012 sa podáva v lehote do 2. apríla 2013.

Podávanie daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2012   (11. 02. 2013)

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2012, je do 2. apríla 2013.

Colná kontrola odhalila falošné kabelky a peňaženky   (08. 02. 2013)

Colníci Colného úradu Trnava zaistili pri kontrole kamiónu na diaľnici D2 Brodské falošné kabelky a peňaženky označené ochrannými známkami exkluzívnej talianskej značky.

Zverejnili sme prvých 1402 daňových subjektov, u ktorých nastali dôvody na zrušenie ich registrácie ako platiteľov DPH   (04. 02. 2013)

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo Zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH.