Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Colníci zaistili ďalšie falzifikáty pracích prostriedkov   (30. 04. 2014)

Nitrianski colníci zaistili ďalších 290 ks balení pracích prostriedkov označených názvom „ARIEL“, pri ktorých vzniklo podozrenie, že ide o falzifikáty.  Tentokrát sa im to podarilo pri kontrole dopravného prostriedku imatrikulovaného v ČR v blízkosti hraničného prechodu Šahy. Držiteľovi tovaru hrozí za porušenie predpisov v oblasti práv duševného vlastníctva prepadnutie tovaru a pokuta.

Svetový deň duševného vlastníctva (Colníci za posledné štyri roky zachytili „fejky“ za viac ako 30 miliónov eur   (26. 04. 2014)

Colníci za minulý rok zhabali falzifikáty značkových vecí za 17 046 577 eur. Tieto zadržané veci pochádzajú z importu – teda boli zachytené skôr, ako sa dostali na slovenský, a tým aj európsky trh. Celkovo sme na importe zachytili 26 494 kusov výrobkov.

Trnavskí colníci za prvý štvrťrok zaistili fejky za takmer 700 000 eur   (26. 04. 2014)

V priebehu prvého štvrťroka 2014 zaistili trnavskí colníci 31 382 falzifikátov za takmer 700 000 eur.

Banskobystrickí colníci kontrolovali mestské tržnice   (25. 04. 2014)

 Banskobystrickí colníci kontrolovali mestské tržnice. Cieľom kontrol bolo zistiť, či predajcovia používajú elektronické registračné pokladnice (ERP) v súlade so zákonom. Aj počas tejto kontroly našli porušenia zákona.

Kontrolný výkaz DPH dnes do polnoci   (25. 04. 2014)

Podnikatelia už majú posledné hodiny na podanie kontrolného výkazu DPH a tiež daňového priznania na DPH. Štvrtina z nich si tieto povinnosti ešte nesplnila, napriek tomu, že do ukončenia lehoty ostáva necelých 8 hodín.

Obchodníci v Trnavskom kraji sa polepšili   (24. 04. 2014)

Trnavskí colníci skontrolovali v prvom štvrťroku 2014 vo svojom regióne  vyše 200 elektronických registračných pokladníc. Kým v roku 2013 nedodržiavalo zákon 60 % prevádzok, v prvom štvrťroku 2014 zákon porušilo len 25 % obchodníkov.

Posledný deň na poslanie kontrolného výkazu   (24. 04. 2014)

Podnikatelia už majú len posledný deň na podanie kontrolného výkazu DPH a tiež daňového priznania na DPH. Viac ako polovica z nich si tieto povinnosti ešte nesplnila.

Každá druhá prevádzka nedodržiava zákon   (23. 04. 2014)

Prešovskí colníci vykonali za prvé tri mesiace roka 2014 vo svojom regióne vyše 235 kontrol, zameraných na dodržiavanie zákona. Kontrolovali nielen prevádzky, ale aj fyzické osoby. Za uvedené obdobie odhalili 139 prípadov porušenia zákona.

2 % z daní môžete darovať do konca mesiaca   (23. 04. 2014)

Všetci zamestnanci, ktorým robil daňové priznanie zamestnávateľ, majú možnosť darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní do 30. apríla 2014. O finančné prostriedky sa uchádza takmer 12 000 neziskových organizácií.

Nitrianski colníci zaistili takmer 90 000 litrov minerálneho oleja   (22. 04. 2014)

Nitrianski colníci zaistili viac ako 86 tisíc litrov minerálneho oleja, pri ktorom daňové subjekty nevedeli riadnym spôsobom preukázať pôvod a spôsob jeho nadobudnutia. Zároveň nevedeli preukázať, či bola za tento tovar zaplatená spotrebná daň. Výška daňového úniku je viac ako 16 500 eur. 30 748 litrov minerálneho oleja, ktorý už prepadol v prospech štátu, zničili pod priamym dohľadom colníkov.

Predĺžené fungovanie Call centra   (22. 04. 2014)

Na podanie kontrolného výkazu DPH (KV DPH) zostávajú podnikateľom posledné štyri dni. Štvrťroční platitelia ho budú tento mesiac posielať na finančnú správu po prvýkrát. Spoločne s daňovým priznaním na DPH je potrebné ho poslať do 25. apríla 2014.

Kontrolný výkaz DPH o 5 dní   (17. 04. 2014)

Firmy majú posledných päť pracovných dní na podanie kontrolného výkazu DPH a daňového priznania na DPH. Po prvýkrát v tomto roku oba dokumenty podávajú nielen mesační, ale aj štvrťroční platitelia DPH. Termín na podanie je do 25. apríla 2014.

Úspešné zavedenie kontrolného výkazu DPH   (16. 04. 2014)

Finančná správa spárovala milióny transakcií, ktoré získali na základe údajov v kontrolnom výkaze DPH (KV DPH). Analytické nástroje poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začat kontrolu. Podozrivých transakcií je takmer dva milióny.

Colníci a policajti opäť kontrolovali zábavné podniky   (15. 04. 2014)

Nitrianski colníci v spolupráci s policajtmi opäť kontrolovali zábavné podniky. Tentokrát bolo ich cieľom trinásť zábavných podnikov v okrese Komárno. Zamerali sa na predaj „pančovaného“ alkoholu a nelegálnych cigariet, ale zistené boli najmä nedostatky pri dodržiavaní zákona o elektronických registračných pokladniach. V jednom prípade udelili pokutu na mieste vo výške 500 eur a jedna elektronická registračná pokladňa bola colným úradom zaistená.

Colníci zaistili drogového dílera   (15. 04. 2014)

Colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) zaistili medzinárodne hľadaného údajného šéfa zločineckej skupiny. Zameriavala sa na trestné činy nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Zatknutie zrealizovali počas víkendovej korunovácie rómskeho kráľa.

Zverejňovanie účtovných závierok v Registri účtovných závierok   (15. 04. 2014)

Účtovné závierky a ďalšie dokumenty zverejňované v Registri účtovných závierok (RÚZ) sa podľa zákona doručujú finančnej správe (subjekty súkromného sektora) alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice (subjekty verejného sektora). RÚZ ani MF SR priamo účtovné závierky ani ďalšie dokumenty ukladané v registri neprijíma.

Obmedzenie prevádzky na Pobočke colného úradu Dobrá, terminál kombinovanej dopravy   (14. 04. 2014)

Na Pobočke colného úradu Dobrá, terminál kombinovanej dopravy, bude v dňoch 14.-16. apríla 2014 čiastočne obmedzená prevádzka z dôvodu vykonávania údržby objektu.

Pánska spodná bielizeň a záhradná obuv skončili v rukách trnavských colníkov   (14. 04. 2014)

Colníci v Dunajskej Strede pri dovoze tovaru odhalili 21 048 napodobenín ochranných známok. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola vyčíslená na takmer 200 000 eur.

2 % z daní môžete darovať do konca mesiaca   (14. 04. 2014)

Všetci zamestnanci, ktorým robil daňové priznanie zamestnávateľ, majú možnosť darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní do 30. apríla 2014. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predkladá daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane. V ňom uvedie, že suma sa má poukázať ním určenému prijímateľovi.

Kontrolný výkaz DPH o dva týždne   (11. 04. 2014)

Na podanie kontrolného výkazu DPH (KV DPH) zostávajú podnikateľom dva týždne. Štvrťroční platitelia ho budú tento mesiac posielať na finančnú správu po prvýkrát. Spoločne s daňovým priznaním na DPH je potrebné ho poslať do 25. apríla 2014.