Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

2 dni na splnenie si povinnosti zdravotníkov   (29. 04. 2015)

Daň z príjmov z nepeňažných plnení dosiahnutých v I. štvrťroku 2015 sú zdravotníci povinní uhradiť do 30. 4. 2015. Zostávajú im teda na to už len dva dni. Pod nepeňažným plnením sú zahrnuté napríklad bezplatná účasť na seminároch, kongresoch a podobných akciách a s tým súvisiace plnenia, ako napr. registračný poplatok, doprava, stravovanie a ubytovanie.

Korektné prihlásenie do VRP   (28. 04. 2015)

Zadávanie korektných prihlasovacích údajov je nevyhnutnou podmienkou pre prihlásenie sa do virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) a na realizáciu transakcií v tejto aplikácii. Finančná správa opakovane upozorňuje užívateľov, že majú päť pokusov na to, aby zadali správne prihlasovanie meno a heslo, inak im bude VRP automaticky zablokovaná na určitú dobu.

Chybovosť KV DPH znížená o 50%   (27. 04. 2015)

Správy o chybách v odoslanom kontrolnom výkaze DPH (KV DPH), ktoré v uplynulom polroku finančná správa zasielala podnikateľom, znížili chybovosť KV DPH o viac ako 50%.

Nová pobočka v Poprade   (27. 04. 2015)

Colný úrad Prešov otvára od 04.05.2015 nové pracovisko v Poprade. Bude ňou pobočka colného úradu Poprad – Pošta.

Sťahovanie Colného úradu Košice   (27. 04. 2015)

Colný úrad Košice informuje verejnosť o zmene sídla colného úradu a Pobočky colného úradu Košice na adresu Komenského 39/A, 040 01 Košice.

Svetový deň duševného vlastníctva   (26. 04. 2015)

Colníci za minulý rok zhabali falzifikáty značkových vecí za 4 344 055 eur. Išlo najmä o textilný tovar a obuv. Niekoľkonásobné zvýšenie počtu prípadov oproti roku 2013 sa pripisuje tzv. postupu v prípade malých zásielok, ktorý je možné využiť vďaka novej európskej legislatíve od januára 2014.

100 tisíci bloček z VRP vydali v Ožďanoch   (24. 04. 2015)

Finančná správa eviduje už viac ako 100 tisíc bločkov zaregistrovaných cez virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP), od vyše 14 tisíc daňových subjektov. Stotisíci bloček zaregistrovala cez túto bezplatnú službu ponúkanú finančnou správou (FS) lekárka z južného Slovenska.

Prerušenie prevádzky na PCÚ Vyšné Nemecké   (24. 04. 2015)

Na Pobočke colného úradu Vyšné Nemecké bude dňa 27.04.2015 v čase od 7:00 hod. do 10:00 hod. prerušená prevádzka na pracovisku osobná doprava z dôvodu vykonávania rekonštrukčných prác.

Systém VAT REFUND   (23. 04. 2015)

Dovoľujeme si Vás informovať o plánovanej technologickej odstávke systému VAT REFUND. Nedostupnosť systému sa začne dňa 23. 4. 2015 od 20,00 hodiny a potrvá do 24. 4. 2015 do polnoci. Počas nej nebude možné podávať žiadosti o vrátenie dane ani prezerať si stav ich vybavenia. Systém bude opäť dostupný od soboty 25. apríla 2015. Ďakujeme za pochopenie a v prípade akýchkoľvek otázok je Vám k dispozícií naše call centrum 048/431 72 22.

Colníci odhalili nelegálnu prepravu živých teliat   (22. 04. 2015)

Colníci kontrolnej mobilnej skupiny Colného úradu Michalovce počas výkonu kontrol na ceste v obci Bracovce, okres Michalovce zistili nezákonnú prepravu živých teliat. Traja občania Rumunska sa pokúsili o prepravu 14 kusov živých zvierat z Poľska do Rumunska bez akýchkoľvek dokladov o preprave, pričom tieto prepravovali v nevhodných podmienkach, ktoré nezodpovedajú európskym smerniciam o preprave živých zvierat.

Prievidzské študentky na colnom úrade   (22. 04. 2015)

Študentky tretieho ročníka prievidzskej Strednej odbornej školy navštívili Pobočku colného úradu Prievidza. V rámci vyučovacieho predmetu Colná náuka sa dozvedeli základné informácie o colných predpisoch, colnom konaní, colných režimoch.

V úkrytoch osobného automobilu colníci odhalili nelegálne cigarety   (22. 04. 2015)

Colníci z Veľkého Medera počas víkendu zaistili 28 000 nelegálnych cigariet. Únik na spotrebnej dani by predstavoval takmer 2 700 eur.

KUFS kontroloval kamióny   (21. 04. 2015)

Počas včerajšieho dňa kontrolovali colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) prepravovaný tovar, ktorý mohol uniknúť colnému dohľadu. Išlo predovšetkým o textil, na ktorý sa vzťahuje duševné vlastníctvo (falzifikáty ochranných známok textilu) a nezákonný dovoz omamných a psychotropných látok a prekurzorov.

Služobný pes našiel počas „toalety“ opustené bieloruské cigarety   (21. 04. 2015)

Celkom kurióznym spôsobom došlo k odhaleniu nelegálneho tovaru za autobusovou zastávkou v obci Svrčinovec. Počas krátkej prestávky v blízkosti kontrolného stanoviska, kde odstavovali žilinskí colníci vozidlá, služobný pes upozornil na igelitové vrece s bieloruskými cigaretami.

Záchyt neoznačených cigariet v Kapušanoch   (21. 04. 2015)

Uplynulý piatok zadržali prešovskí colníci v Kapušanoch pri Prešove cigarety, ktoré neboli označené žiadnou kontrolnou známkou. Išlo o 106 000 kusov cigariet. Únik na spotrebnej dani bol vyčíslený na 10 037 eur.

Nelegálny tabak na bývalom družstve   (20. 04. 2015)

Viac ako pol tony nelegálneho tabaku zadržali uplynulý týždeň colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) v obci Veľký Biel. Predbežná škoda na spotrebnej dani predstavuje cca 45 000 eur.

Uľahčite si obchodovanie so zahraničím   (20. 04. 2015)

Obchodujúcim firmám so zahraničím, ktoré chcú získať výhody v colnom konaní, môže pomôcť nový elektronický kurz dostupný na internete. Uľahčí im prístup k informáciám o bezpečnostnom programe „schválený hospodársky subjekt“ a nasmeruje ich k získaniu certifikátu kvality.

Na podanie daňového priznania už len 5 dní   (16. 04. 2015)

V pondelok 20. apríla 2015 uplynie pre daňové subjekty zaregistrované do osobitnej úpravy Mini One Stop Shop (MOSS) lehota na podávanie daňových priznaní za 1. štvrťrok 2015. Povinnosť podať DP a zaplatiť daň je zákonom stanovená do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka.

Colníci odhalili nelegálnu prepravu živých prasiat   (16. 04. 2015)

Colníci kontrolnej mobilnej skupiny Colného úradu Michalovce počas výkonu kontrol na ceste v obci Veľaty, okres Trebišov zistili nezákonnú prepravu živých ošípaných. Dvaja občania Rumunska sa pokúsili o prepravu 67 kusov živých zvierat z Poľska do Rumunska bez náležitých dokladov o preprave, pričom tieto prepravovali v nevhodných podmienkach, ktoré nezodpovedajú európskym smerniciam o preprave živých zvierat.

Zmeny v daňových povinnostiach pre zdravotníkov   (15. 04. 2015)

Od 1.1.2015 platí nový spôsob zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi a to daňou vyberanou zrážkou.