Preskočiť na hlavný obsah

Ďalšie novinky a aktuality

V tejto časti je k dispozícii zoznam posledných 200 noviniek a aktualít, ktoré boli publikované na portáli finančnej správy. Novinky a aktuality sú zoradené podľa dátumu publikovania od najaktuálnejších po najstaršie.

Zoznam noviniek a aktualít je zobrazovaný na 10 stránkach po 20 noviniek. Celú novinku si zobrazíte kliknutím na jej nadpis.

Staršie novinky a aktuality môžete nájsť v Archíve noviniek a aktualít.

Plánovaná odstávka systému IS CEP (Centrálny elektronický priečinok)   (30. 07. 2015)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že dňa 30.7.2015 (štvrtok) bude v čase od 20:00 hod. do 21:00 hod. vykonaná plánovaná odstávka produkčného systému Finančnej správy SR - IS CEP (Centrálny elektronický priečinok), z dôvodu inštalácie novej verzie systému do prevádzky.

V čase odstávky systému nebude možné podávanie a spracovanie správ pre elektronickú komunikáciu v rámci nasledovných elektronických služieb FS SR:  

  • podávanie colných vyhlásení pri vývoze  a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze tovaru  (ECS/ICS),
  • podávanie  colných vyhlásení do colného režimu tranzit, správa záruky pre colný režim  tranzit a ukončovanie colného režimu tranzit (NCTS)

Ostatných elektronických služieb FS SR sa uvedená odstávka nedotýka.

Čo robiť, keď máte daňový nedoplatok?   (29. 07. 2015)

Občania či podnikatelia sa môžu dostať do situácie, kedy nemôžu zaplatiť daň v lehote splatnosti a vznikne im daňový nedoplatok. Vtedy je dôležité komunikovať s daňovým úradom. V najhoršom prípade daňovníci musia počítať aj s možnosťou daňovej exekúcie.

Prerušenie prevádzky na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké   (29. 07. 2015)

 Na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod bude dňa 03.08.2015 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. dočasne prerušená prevádzka v osobnej aj nákladnej doprave z dôvodu inštalácie energetického zariadenia na slovenskej strane.

Kontroly pokladníc v Trnavskom kraji skončili pokutou a zákazom predaja   (28. 07. 2015)

Senickí colníci počas víkendovej kontroly pokladníc udelili dvom obchodníkom zákaz predaja. Za porušenie tohto zákazu hrozí kontrolovanému subjektu pokuta od 10 000 do 40 000 €.

CHP Vyšné Nemecké opäť v prevádzke   (27. 07. 2015)

CHP Vyšné Nemecké je už opäť v prevádzke  od 10:10 hod. v osobnej aj nákladnej doprave v oboch smeroch. Aktuálne čakacie doby: priebežne len v nákladnej doprave na vstupe na SK cca 300 min.

Ďakujeme

Podvodníci s bločkami?   (24. 07. 2015)

Viac ako 420 000 eur minul podnikateľ z Bratislavy na platby v hotovosti za jeden deň. Tie si následne zahrnul do kontrolného výkazu DPH. Aby to bola pravda, musel by zrealizovať denne 420 nákupov po 1 000 eur. Toto je jeden z príkladov obchádzania kontrolného výkazu DPH. Finančná správa začala kontrolnú akciu bez časového obmedzenia.

Odvody prešovských colníkov do štátneho rozpočtu za prvý polrok 2015   (24. 07. 2015)

Prešovskí colníci vybrali za prvý polrok 2015 na cle, DPH a spotrebných daniach o 9 516 295 eur viac ako v prvom polroku 2014. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu SR a časť z nich (75 % z cla), patrí do rozpočtu Európskej únie.

Prerušenie prevádzky na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké   (23. 07. 2015)

Na colnom hraničnom priechode Vyšné Nemecké - Užhorod bude dňa 27.07.2015 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. dočasne prerušená prevádzka v osobnej aj nákladnej doprave z dôvodu nevyhnutných rekonštrukčných prác a inštalácie energetického zariadenia na slovenskej strane.

Colníci zadržali falzifikáty značkových kabeliek   (23. 07. 2015)

Colníci v Dunajskej Strede pri dovoze tovaru odhalili takmer 3 540 napodobenín ochranných známok. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola vyčíslená na milión eur.

Predĺženie fungovania Call centra   (22. 07. 2015)

Finančná správa pred termínom na podávanie daňových priznaní na DPH posilňuje fungovanie Call centra finančnej správy. Naši pracovníci budú na telefónnom čísle 048/431 72 22 - voľba 1 technická podpora, voľba 2 oblasť DPH,  dostupní aj počas soboty 25. júla 2015 a to v čase od 8,00 – 14,00 hod.

Posledný deň na podanie daňového priznania na DPH či KV DPH budú k dispozícií ako tradične do polnoci.

Vaša finančná správa

 

 

Centrálny elektronický priečinok funguje naplno   (22. 07. 2015)

Od podnelka firmy podávajú colné vyhlásenie v elektronickej podobe prostredníctvom Centrálneho elektronického priečinka (CEP). Podľa zákona to jediný spôsob podávania colných vyhlásení elektronicky v agende predbežných colných vyhlásení o vstupe a agendách štandardného a zjednodušeného postupu v tranzite a vo vývoze.

Podnety od občanov pomáhajú   (21. 07. 2015)

Počas uplynulého polroka trnavskí daniari v rámci kontrolnej činnosti elektronických registračných pokladníc (ERP) vykonali takmer 500 kontrol a na mieste uložili pokuty vo výške 10 200 eur. Veľká časť kontrol sa uskutočnila na základe podnetov od občanov, ktorí nemohli bloček z ERP zaregistrovať do Národnej bločkovej lotérie.

Marihuana Trebatice   (20. 07. 2015)

Českí colníci na základe informácií od Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) zadržali organizovanú skupinu, ktorá obchodovala s drogami. Celkovo v tomto prípade zadržali 69,5 kg marihuany a 420 ks rastlín konope. Len samotná marihuana by na čiernom trhu mala hodnotu 486 500 eur.

Portál finančnej správy   (20. 07. 2015)

Elektronická podateľňa bola dňa 20.07.2015 v čase od 08:50 do 11:15 hod. nedostupná. 

Kontroly prešovských colníkov za I. polrok 2015   (17. 07. 2015)

V prvom polroku 2015 vykonávali prešovskí colníci vo svojom územnom obvode nielen kontroly zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ale tiež kontroly tovarov, podliehajúcich spotrebným daniam a kontroly, zamerané na dodržiavanie colných predpisov. V uvedenom období odhalili najviac porušení zákona v oblasti spotrebnej dane z tabakových výrobkov.

MOSS priniesol dva milióny   (15. 07. 2015)

Vďaka osobitnej úprave MOSS - Mini One Stop Shop, teda jednotné kontaktné miesto, pritiekli do štátnej kasy len za prvý štvrťrok roku 2015 dva milióny eur. Novinka v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH), ktorá vstúpila do platnosti od 1. januára 2015 priniesla zmeny poskytovateľom vybraných elektronických služieb. Daň zaplatia štátu, v ktorom zákazníci nimi poskytovanú službu spotrebujú.

Nedostupnosť systému Virtuálna registračná pokladnica   (15. 07. 2015)

Oznamujeme obchodnej verejnosti, že systém Virtuálna registračná pokladnica bude dňa 15.7.2015 od 20.00h nedostupný cca 30 minút z dôvodu plánovanej údržby systému.

Na toalete vo vlaku našli colníci drogy   (14. 07. 2015)

Koncom uplynulého týždňa našli colníci v osobnom vlaku aj v zahraničnom dopravnom prostriedku sušenú rastlinu, pravdepodobne marihuanu. Kontroly boli posilnené najmä z dôvodu konania najväčšieho slovenského hudobného festivalu.

Služobné psy vyhľadali drogy, tabak aj cigarety   (13. 07. 2015)

Služobné psy na colných úradoch sú neodmysliteľnou súčasťou pri vyhľadávaní nelegálneho tovaru v dopravných prostriedkoch, batožine aj v objektoch. Za všetko hovoria záchyty, pri ktorých asistovali. Len v Žilinskom kraji ich bolo za prvý polrok 11, pričom najúspešnejší bol minulý mesiac so 6 nálezmi marihuany a pervitínu.

Centrálny elektronický priečinok spúšťame o týždeň   (13. 07. 2015)

O týždeň čaká firmy zmena spôsobu podávania colných vyhlásení v elektronickej podobe. Dotkne sa všetkých subjektov komunikujúcich s colnými orgánmi elektronicky v procesoch colného konania. Konkrétnejšie pôjde o agendy predbežných colných vyhlásení o vstupe a agendy štandardného a zjednodušeného postupu v tranzite a vo vývoze.