Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Spracovali sme takmer 1,2 milióna daňových priznaní

BRATISLAVA – 14.11.2017: Finančná správa spracovala takmer 1,2 milióna daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2016. Oproti minulému roku sa zvýšil počet daňových priznaní k dani z príjmov podaných elektronicky.

Finančná správa prijala 1 199 107 daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2016. Elektronicky podalo daňové priznanie 271 603 daňovníkov. Kým počet podaných daňových priznaní k dani z príjmov v roku 2017 je porovnateľný s rokom 2016, elektronický počet podaní sa medziročne zvýšil o približne 10 000. Finančná správa spracovala všetky doteraz podané daňové priznania k dani z príjmov (fyzických a právnických osôb) vrátane tých, ktoré si daňovníci odložili najneskôr do konca septembra.

Možnosť odložiť si daňové priznanie za rok 2016 využilo tento rok takmer 200 000 daňovníkov. Mesačný posun (do konca apríla) oznámilo cca 4 000 daňovníkov, dvojmesačný odklad do 31. mája si zvolilo tiež približne 4 000 daňovníkov. Najdlhší možný odklad v prípade príjmov len zo Slovenska využilo cca 170 000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na koniec júna. Takmer 19 000 daňovníkov si predĺžilo lehotu až do septembra, keďže mali príjmy zo zahraničia. Vo všeobecnosti viac odkladov oznámili daňovým úradom fyzické osoby ako právnické.

Do konca roka finančná správa ešte očakáva podania daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb od daňových subjektov, ktoré majú účtovné obdobie hospodársky rok. Počet týchto daňových priznaní ale výrazne neovplyvní celkový počet daňových priznaní.

Zoznam priložených tabuliek:

  1. Počet podaných daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2016 (k 31.10.2017)
  2. Počet podaných daňových priznaní k dani z príjmov v jednotlivých rokoch
  3. Počet elektronicky podaných daňových priznaní k dani z príjmov v jednotlivých rokoch
  4. Vývoj podaných oznámení o predĺžení lehoty na podanie DP

1. Počet podaných daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2016 (k 31.10.2017)

Počet podaných DP Z toho počet elektronických podaní
DP Daň z príjmu fyzických osôb (typ A, typ B) 953 887 95 630
DP Daň z príjmu právnických osôb 245 220 175 973
Celkový súčet k 31.10.2017 1 199 107 271 603

2. Počet podaných daňových priznaní k dani z príjmov v jednotlivých rokoch

2014 2015 2016 2017
DP Daň z príjmu fyzických osôb (typ A, typ B) 935 001 928 025 957 837 953 887
DP Daň z príjmu právnických osôb 223 351 226 740 241 138 245 220
Celkový súčet 1 158 352 1 154 765 1 198 975 1 199 107

3. Počet elektronicky podaných daňových priznaní k dani z príjmov v jednotlivých rokoch

2014 2015 2016 2017
DP Daň z príjmu fyzických osôb (typ A, typ B) 83 688 84 137 93 615 95 630
DP Daň z príjmu právnických osôb 139 238 147 238 167 365 175 973
Celkový súčet 222 926 231 375 260 980 271 603

4. Vývoj podaných oznámení o predĺžení lehoty na podanie DP

Počet podaných oznámení

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 153 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovým podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 2,66 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(14. 11. 2017)

Archív noviniek