Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 13

13 500 subjektov zatiaľ elektronicky nekomunikuje

Bratislava – 13.01.2013: Asi 13 500 firiem, platcov DPH, stále nekontaktovalo finančnú správu. Nemôže teda komunikovať elektronicky a splniť zákon, ktorý vstúpil do platnosti pred dvoma týždňami. Koncom roka bolo takýchto firiem cca 15 000.

Už len dva týždne zostávajú platcom DPH na zaregistrovanie sa na daňovom či colnom úrade. Presne 27. januára 2014 je posledný deň na podanie daňového priznania na DPH za štvrtý kvartál 2013 (pre štvrťročných platcov), alebo za december 2013 (pre mesačných platcov).

Na daňových úradoch sa do dnešného dňa neprišli zaregistrovať tisíce subjektov. Postup registrácie nájdu občania aj podnikatelia spracovaný aj v krátkom videonávode:
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/elektronicka-komunikacia/elektronicka-komunikacia-dane/prirucky-a-navody

Od 1. januára 2014 je elektronická komunikácia povinná pre:
a) všetkých, ktorí sú platiteľom dane z pridanej hodnoty,
b) daňových poradcov za daňový subjekt, ktorý zastupujú pri správe daní,
c) advokátov za daňový subjekt, ktorý zastupujú pri správe daní,
d) zástupcu neuvedeného v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorý zastupuje pri správe daní.

Elektronická komunikácia je od januára povinná s každým správcom dane. Teda s daňovým aj s colným úradom.

V prípade, že firma pošle aj po 1. 1. 2014 daňové priznanie v papierovej forme, daňový úrad ju vyzve, aby ho doplnila elektronicky. Ak však príde elektronické podanie po zákonom stanovej lehote, podnikateľ sa vystavuje riziku pokuty v sume od 30 eur do 16 000 eur.

V prípade, ak firma pošle žiadosť, odvolanie, námietku a podobne, teda dokumenty, ktoré nemajú zákonom predpísanú štruktúru, takéto podanie je podľa zákona neplatné. Daňové úrady budú v rámci možností kontaktovať subjekty a vyzývať ich k elektronickému podaniu. Bez neho však nemôžu začať žiadosť či námietku daňového subjektu riešiť.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 133 kB]

(13. 01. 2014)

Archív tlačových správ