Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Odovzdaných viac ako 183 000 daňových priznaní

BRATISLAVA, 09.07.2019: Finančná správa prijala 183 278 na jún odložených daňových priznaní z očakávaného počtu cca 193 400. Zvyšných približne 10 000 daňových priznaní, ktoré mali lehotu predĺženú až do konca júna, bolo podaných buď skôr alebo poštou. Termín pre podanie odloženého daňového priznania pre fyzické a právnické osoby, ktoré nemali príjmy zo zahraničia, bol 1.júl. Rozšírené boli úradné hodiny na daňových úradoch a call centre finančnej správy. Vďaka väčšine elektronicky komunikujúcim daňovým subjektom je spracovanie daňových priznaní na strane finančnej správy rýchlejšie.

Riadny termín na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2018 bolo potrebné podať a daň aj zaplatiť do konca marca 2019, resp. 1.apríla 2019. Viac ako 222 000 daňových subjektov však využilo možnosť predĺžiť si lehotu na jeho podanie a zaplatenie dane, a to najmenej o jeden a najviac o šesť mesiacov. Do konca apríla si lehotu predĺžilo 4 400 daňovníkov, do konca mája 3 300 daňovníkov, do konca júna 193 400 daňovníkov a 21 300 daňových subjektov, ktoré mali príjmy aj zo zahraničia, až do konca septembra.

Finančná správa v súvislosti s odovzdávaním odložených daňových priznaní vyšla na prelome júna a júla 2019 v ústrety svojim klientom. Predĺžila úradné hodiny na daňových úradoch, rovnako ako na call centre finančnej správy. Cieľom bolo poskytnúť daňovníkom proklientsky servis na splnenie si svojich povinností – podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018.

Aj vďaka týmto opatreniam podali v júni daňové subjekty 183 278 riadnych daňových priznaní z očakávaného počtu cca 193 400. Zvyšných približne 10 000 daňových priznaní, ktoré mali lehotu predĺženú až do konca júna, bolo podaných buď skôr alebo poštou. K začiatku júla evidovala finančná správa o 5% podaných daňových priznaní viac, ako za rovnaké obdobie minulého roku. Vďaka väčšine elektronicky komunikujúcim daňovým subjektom je spracovanie daňových priznaní na strane finančnej správy rýchlejšie.

Finančná správa očakáva ešte tento rok cca 20 000 daňových priznaní. Podávať ich do konca septembra môžu priebežne tie daňové subjekty, ktoré mali príjmy za rok 2018 aj zo zahraničia.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 177 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(09. 07. 2019)

Archív noviniek