Preskočiť na hlavný obsah

Prvému štvrťroku dominovali záchyty falzifikátov aj porušenia e-kasy

NITRA – 11.04.2023: Ozbrojení príslušníci Colného úradu Nitra v prvom štvrťroku 2023 vykonali viac ako 6000 cestných kontrol a vyše 50 úspešných zásahov voči porušovateľom práv duševného vlastníctva, či nelegálnym dovozom rôzneho tovaru.

Colný úrad Nitra si v prvom štvrťroku 2023 pripísal na svoje konto niekoľko veľmi úspešných zásahov voči porušovateľom v oblasti dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ozbrojeným príslušníkom sa podarilo zadržať pokladnicu Mini PC s certifikovaným pokladničným programom, tlačiarňou a úložiskom, ktorá umožňovala podnikateľovi rozhodnúť sa, či vydá originálny doklad z pokladnice alebo doklad, ktorý simuluje pravosť, avšak nie je evidovaný v systéme e-kasa. Aj tento prípad ukazuje, že ozbrojení príslušníci finančnej správy musia mať oči otvorené, nakoľko neustále čelia podnikavcom aj v tejto oblasti kontrol.

Napriek všetkým opatreniam sa opakujú nelegálne dovozy falzifikátov tekutých pracích prostriedkov „ARIEL“, kde bolo zadržaných cca. 600 ks falzifikátu. Cigarety patria naďalej medzi najviac pašovaný tovar, čo sa prejavuje aj v počte zadržaných nelegálnych tabakových výrobkov – cca. 3500 kusov za 1. štvrťrok tohto roka. Porušovanie duševného vlastníctva sa v prvých troch mesiacoch tohto roka týkalo aj falzifikátov kartičiek, hračiek, kľúčeniek, DVD s tematikou POKÉMON a PIKACHU, keď bolo zadržaných celkom 5657 kusov rôzneho tovaru v predpokladanej hodnote 22.000 eur.

O osude zaisteného tovaru teraz rozhodnú držitelia ochranných známok. Tí majú možnosť vyjadriť sa vo všetkých prípadoch zadržaného tovaru do 10 pracovných dní, či chcú vo veci konať a akým spôsobom. Možnosti sú dve – buď dohodou, kedy sa tovar zlikviduje, alebo môže držiteľ ochrannej známky dať podnet na súd. Ten následne rozhodne, či ide o falzifikáty a ako sa má ďalej postupovať.

Upozorňujeme spotrebiteľov, aby sa nedali nalákať na podozrivo nízke ceny a vyhýbali sa nakupovaniu v pochybných a podozrivo lacných obchodoch či u rôznych podomových predajcov. Falošné výrobky môžu byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením nebezpečné pre ich zdravie.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 04. 2023)

Archív noviniek