Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 12

Neziskovky dostali viac ako 57 miliónov eur

BRATISLAVA – 19. 10. 2016: Tisícky neziskoviek majú už na svojich účtoch viac ako 57 miliónov eur. Sú to peniaze, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia v daňových priznaniach podaných za daň z príjmov 2015.

Právnické a fyzické osoby (PO a FO) v daňových priznaniach uviedli, že chcú občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, nadáciám a iným subjektom venovať 57 231 179,25 eur zo svojich daní. Hoci suma sa ešte do konca roka zvýši, už teraz je to viac, ako dostali neziskové organizácie za minulý rok o tomto čase.

Kompletné vyhodnotenie sme povinný zverejniť do konca januára 2017. Počas januára budúceho roka zároveň zašleme neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch. Je to tohtoročná novinka v zákone, ktorá po súhlase od daňovníka, umožňuje finančnej správe zverejniť základné údaje bez výšky darovanej sumy.

V oznámení budú nasledujúce informácie:

  • meno a priezvisko (FO), resp. obchodné meno alebo názov (PO),
  • trvalý pobyt, resp. sídlo,
  • právna forma v prípade PO.

Kompletný zoznam organizácií, ktoré sa tento rok uchádzali o peniaze občanov a firiem nájdete na portály FS v časti Zoznam prijímateľov z NK SR. 

 [nové okno]

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 211 kB; nové okno]

(19. 10. 2016)

Archív noviniek