Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

20 miliónov nelegálnych cigariet

BRATISLAVA – 27. 05. 2015: V roku 2014 colníci zaistili spolu 19 481 493 kusov pašovaných cigariet, z toho sa colníci z Kriminálneho úradu finančnej správy (KUFS) podieľali na záchyte cigariet v počte 14 673 127 kusov. Celkový finančný únik za rok 2014 bol vyčíslený na 1 941 440,85 eur.  

V oblasti boja proti pašovaniu a nelegálnej výrobe cigariet boli v predchádzajúcich rokoch uzatvorené dohody o spolupráci v tejto oblasti medzi Európskou Komisiou (EK), jednotlivými členskými krajinami EÚ a štyrmi nadnárodnými tabakovými spoločnosťami Philip Morris International (Dohoda s PMI z 09.07.2004), Japan Tobacco International (Dohoda s JTI zo 14.12.2007), Imperial Tobacco (Dohoda s IT z 27.09.2010) a British American Tobacco (Dohoda s BAT z 15.07.2010). Znenia týchto dohôd sú uverejnené na stránke MF SR. 

Celkovo bolo zo strany KUFS v roku 2014 vo vyšetrovaní 59 prípadov pašovania cigariet na územie SR, pri ktorých bolo vznesené obvinenie voči 54 osobám. V roku 2015 (do konca apríla) vyšetrovatelia KÚFS riešili zatiaľ 20 prípadov v súvislosti s pašovaním cigariet na územie SR, pričom obvinenie bolo vznesené voči 38 osobám. 

Na území SR najviac boli v roku 2014 najviac zachytávanými značkami cigariet z portfólia týchto tabakových spoločností nasledovné značky cigariet:

  1. LM (PMI) – 285 831 ks
  2. Marlboro (PMI) – 226 457 ks,
  3. Classic (IT) – 170 544 ks,
  4. Chesterfield (PMI) – 65 080 ks ,
  5. Prima (IT) - 28 363 ks,
  6. Viceroy (BAT) - 24 580 ks. 

Len pri týchto prvých šiestich cigaretových značkách v poradí došlo k finančnému úniku v celkovej hodnote 93 901,28 eur. 

V roku 2015 bolo do konca mesiaca apríl zaistených spolu 9 294 134 ks cigariet, pričom colníci KUFS sa podieľali na zachytení 8 657 719 ks cigariet z tohto počtu. K najnovším prípadom záchytu cigariet patrí záchyt, ktorý bol realizovaný v mesiaci máj 2015, pri ktorom bolo zaistených spolu 402 400 ks cigariet, z tohto počtu bolo až 400 000 ks cigariet patriacich do portfólia tabakovej spoločností PMI. 

Od roku 2011 bola na území SR každoročne odhalená Colným kriminálnym úradom, neskôr KUFS, ilegálna výrobňa cigariet napodobňujúcich ochranné známky tabakovej spoločnosti PMI. V tejto súvislosti prebieha úzka spolupráca so spoločnosťou PMI, ktorá je aj vzhľadom na poskytovanú informačnú a technicko-analytickú podporu, považovaná za významnú a prínosnú pre obe strany. 

Z doposiaľ realizovaných záchytov cigariet, či už ide o značky spoločností, s ktorým má SR uzatvorené dohody, resp. o  záchyty ostatných druhov cigariet, označovaných ako tzv. „illicit white“, možno konštatovať, že súčasný trend, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, je v častejšom pašovaní prevažne menších množstiev cigariet, resp. v nelegálnej výrobe cigariet na území SR. 

Doterajšie zistenia potvrdili ďalší trend, pokiaľ ide o nelegálne aktivity na území SR v oblasti zameranej na tabak a tabakové výrobky, že SR sa stáva krajinou nelegálnej výroby cigariet, resp. tranzitnou krajinou, kde cieľovou krajinou je niektorá z krajín západnej Európy. Napríklad v rokoch 2012 aj 2013 boli na území SR odhalené nelegálne výrobne cigariet, v ktorých boli zaistené prevažne cigarety značiek patriacich do portfólia spoločnosti PMI (napr. v r. 2013 bolo v Trsticiach bolo zaistených 2 140 000 ks cigariet zn. Marlboro red, 1400 kg cigaretového tabaku a zariadenie na výrobu a balenie cigariet; v roku 2012 bola v Hornom Bare odhalená výrobňa cigariet, kde bolo zaistených 5 542 300 ks cigariet zn. Marlboro red a 12 200 kg tabaku na výrobu cigariet, ktoré boli určené na rakúsky trh).

  

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 208 kB; nové okno]

(27. 05. 2015)

Archív tlačových správ