Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Na 2% sa vyzbieralo 46 708 235,15 eur

Bratislava – 31. 1. 2014: Dva a pol milíóna eur. To je suma, ktorú občania aj firmy poukázali ako svoje 2% z daní pre Nadáciu Pontis. Slováci darovali zo svojich daní neziskovým organizáciám a nadáciám spolu až 46 708 235,15 eur.

O podporu z daní sa celkovo uchádzalo 11 120 neziskových organizácií a nadácií. Priemer na jednu organizáciu vychádza 4 200,38 eura. Najviac získala Nadácia Pontis, ktorá bude mať na svoje fungovanie  o 2 621 157,99 eur viac. 

Ročný prehľad prijímateľov podľa stavu k 31.decembru 2013 – prvých 10:

Nadácia Pontis 2 621 157,99
Nadácia SPP 2 521 098,33
Nadácia Orange 730 526,57
Nadácia Tatra banky 652 185,00
DOBRÝ ANJEL, n.o. 620 610,98
PLAMIENOK n.o. 565 280,07
Asociácia pomoci postihnutým ADELI 532 856,66
Liga proti rakovine SR 463 886,33
Nadácia VÚB 462 716,13
NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA 433 603,35

Najnižší zisk z dvoch percent:

MICHAELLA 7,77
Fanklub Steelers HC Košice 7,41
Asociácia pre podporu podnikania 7,16
Dobrovoľný hasičský zbor n.o. 7,09
Barmanská asociácia Slovenskej republiky 6,98
Žihárecký mládežnícky klub - Zsigárdi Ifjúsági Klub 6,65
Malodvornícky Futbalový Klub Malé Dvorníky 5,58
NANDIN DVOR 1 4,42
alt30collective 3,82

Klub chovateľov slovenských kopovov pri Slovenskom poľovníckom zväze

3,79

Ročný prehľad prijímateľov podľa stavu k 31.decembru 2013 podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani  z príjmov v znení neskorších predpisov je Finančné riaditeľstvo SR povinné zverejniť do 31. januára 2014. Záujemcovia nájdu celý prehľad na internetovej stránke finančnej správy v ponuke Informačné zoznamy > Ročné prehľady prijímateľov podielu zaplatenej  za rok 2013 (stav k 31.12.2013) https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 222 kB]

(31. 01. 2014)

Archív noviniek