Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

2 % z daní môžete darovať do konca mesiaca

Bratislava – 14. 04. 2014: Všetci zamestnanci, ktorým robil daňové priznanie zamestnávateľ, majú možnosť darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní do 30. apríla 2014. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, predkladá daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %, resp. 3 % zaplatenej dane. V ňom uvedie, že suma sa má poukázať ním určenému prijímateľovi.

Ak sa zamestnanec rozhodol poukázať sumu 2 alebo 3 % zaplatenej dane, predloží daňovému úradu vyhlásenie s prílohami a potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do konca apríla. Vyhlásenie o darovaní 2% je osobitným tlačivom. Vzory tlačív sú zverejnené na webe finančnej správy www.financnasprava.sk.

2%, resp. 3% môže darovať daňovník - zamestnanec v prípade, že za minulý rok zaplatil dane vo výške najmenej 3 eurá. Peniaze môže poslať len jednému prijímateľovi.

3% zo svojich zaplatených daní môže občan venovať v prípade, ak v minulom roku odpracoval najmenej 40 hodín dobrovoľníckych prác a predloží o tom písomné potvrdenie.

Podiel zo zaplatenej dane môžu venovať aj tie subjekty, fyzické a právnické osoby, ktoré si odložili podanie daňových priznaní po tom, čo splnia zákonom stanovené podmienky a nebudú mať žiadne podlžnosti voči správcovi dane. Ak chcú dať firmy neziskovým organizáciám plné dve percentá, musia dať aj pol percenta z celkovej výšky dvoch percent ako svoj dar.

Podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, ak je daňovníkom fyzická osoba a 8 eur pre jedného prijímateľa, ak je daňovníkom právnická osoba.

Ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane chybné, daňový úrad vyzve občania alebo firmu na jeho opravu v určenej lehote. Ak daňovník v určenej lehote chybu neodstráni, podiel zaplatenej dane nie je možné poukázať. Zároveň je potrebné vyplniť platné a správne údaje o prijímateľovi. Nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane v prípade uvedenia nesprávnych údajov o prijímateľovi zanikne automaticky, t.j. v tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela.

Zoznam prijímateľov 2%, resp. 3% je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 133 kB]

(14. 04. 2014)

Archív tlačových správ