Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

2 % z daní môžete darovať do konca mesiaca

Bratislava – 23. 04. 2014: Všetci zamestnanci, ktorým robil daňové priznanie zamestnávateľ, majú možnosť darovať 2 % alebo 3 % zo svojich daní do 30. apríla 2014. O finančné prostriedky sa uchádza takmer 12 000 neziskových organizácií.

2%, resp. 3% môže darovať daňovník - zamestnanec v prípade, že za minulý rok zaplatil dane vo výške najmenej 3 eurá. Peniaze môže poslať len jednému prijímateľovi. Vyhlásenie o darovaní 2% je osobitným tlačivom. Vzory tlačív sú zverejnené na webe finančnej správy www.financnasprava.sk.

3% zo svojich zaplatených daní môže občan venovať v prípade, ak v minulom roku odpracoval najmenej 40 hodín dobrovoľníckych prác a predloží o tom písomné potvrdenie.

Podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá, ak je daňovníkom fyzická osoba a 8 eur pre jedného prijímateľa, ak je daňovníkom právnická osoba.

Ak je vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane chybné, daňový úrad vyzve občania alebo firmu na jeho opravu v určenej lehote. Ak daňovník v určenej lehote chybu neodstráni, podiel zaplatenej dane nie je možné poukázať. Zároveň je potrebné vyplniť platné a správne údaje o prijímateľovi. Nárok na poukázanie podielu zaplatenej dane v prípade uvedenia nesprávnych údajov o prijímateľovi zanikne automaticky,
t.j. v tomto prípade správca dane výzvu na opravu nesprávnych údajov nezasiela.

Zoznam prijímateľov 2%, resp. 3% je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk.

Podiel zo zaplatenej dane môžu venovať aj tie subjekty, fyzické a právnické osoby, ktoré si odložili podanie daňových priznaní. V prípade odkladu daňového priznania sa na rovnaký čas odkladá aj možnosť poukázať 2% z daní. Napríklad, ak si občan odložil podanie daňového priznania o tri mesiace (teda na koniec júna), v tomto termíne môže zároveň s podaní daňového priznania darovať aj svoje 2 resp. 3%.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 132 kB]

(23. 04. 2014)

Archív tlačových správ