Preskočiť na hlavný obsah

N a darovanie 2% z vašich daní zostávajú posledné dva dni

BANSKÁ BYSTRICA – 29.4.2013: Všetci zamestnanci, ktorým robil daňové priznanie zamestnávateľ, majú možnosť darovať 2% zo svojich daní do 30. 4. 2013 – teda majú na to posledné dva dni.

Vyhlásenie o darovaní 2% je osobitným tlačivom. Vzory tlačív sú zverejnené na portáli finančnej správy v časti "Vzory tlačív.

V niektorých prípadoch môžu zamestnanci darovať aj 3% zo svojich zaplatených daní. Je to vtedy, keď zamestnanec v minulom roku odpracoval najmenej 40 hodín dobrovoľníckych prác podľa zákona č. 406/2011 Z. z. [nové okno] a predloží o tom písomné potvrdenie.

Ak sa zamestnanec rozhodol poukázať sumu 2 alebo 3 % zaplatenej dane, predloží miestne príslušnému daňovému úradu vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane.

2% resp. 3% môže darovať daňovník v prípade, že za minulý rok zaplatil dane vo výške najmenej 3,32 eura. Daňovník môže poslať peniaze len jednému prijímateľov, podmienkou je že nemôže mať povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach.

Zoznam prijímateľov 2% resp. 3% je uvedený na webovom sídle Notárskej komory SR [nové okno].

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 198 kB; nové okno]

(29. 04. 2013)

Archív noviniek