Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
5

Na darovanie 2% z vašich daní zostávajú posledné dva dni

BANSKÁ BYSTRICA – 29.4.2013: Všetci zamestnanci, ktorým robil daňové priznanie zamestnávateľ, majú možnosť darovať 2% zo svojich daní do 30. 4. 2013 – teda majú na to posledné dva dni.

Vyhlásenie o darovaní 2% je osobitným tlačivom. Vzory tlačív sú zverejnené na http://www.financnasprava.sk/sk/sekcia-danova.html. 

V niektorých prípadoch môžu zamestnanci darovať aj 3% zo svojich zaplatených daní. Je to vtedy, keď zamestnanec v minulom roku odpracoval najmenej 40 hodín dobrovoľníckych prác podľa zákona č. 406/2011 Z. z. a predloží o tom písomné potvrdenie.

Ak sa zamestnanec rozhodol poukázať sumu 2 alebo 3 % zaplatenej dane, predloží miestne príslušnému daňovému úradu vyhlásenie a potvrdenie o zaplatení dane.

2% resp. 3% môže darovať daňovník v prípade, že za minulý rok zaplatil dane vo výške najmenej 3,32 eura. Daňovník môže poslať peniaze len jednému prijímateľov, podmienkou je že nemôže mať povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach. 

Zoznam prijímateľov 2% resp. 3% je uvedený na internetovej stránke www.notar.sk.

(29. 04. 2013)

Archív tlačových správ