Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 14

Pri darovaných percentách zo zaplatených daní padajú rekordy

BRATISLAVA, 12.09.2018: Neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám darovali 2% zo svojich zaplatených daní fyzické a právnické osoby tento rok rekordnú sumu. Na svojich účtoch majú neziskovky už viac ako 66 miliónov eur. Suma však ešte nie je konečná. Narásť môže aj po odovzdaní odložených daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017, ktoré odovzdajú subjekty do konca septembra.

Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie dostanú tento rok viac peňazí ako vlani. V roku 2017 získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb celkovo 64 miliónov eur. Už v týchto dňoch však majú na účtoch sumu vyššiu o viac ako 2 mil. eur, ako za celý minulý rok. Finančná správa spracovala doteraz 843 410 vyhlásení a zaslala na účty združeniam 66 258 746,23 eur. Keďže finančná správa bude aj naďalej pokračovať v spracovávaní doručených dokumentov, vrátane tých z odložených daňových priznaní, suma sa bude ešte zvyšovať.

Možnosť darovať 2% zo svojich daní majú ešte stále daňovníci, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september. Ich prijímateľa si môžu vybrať zo zoznamu, ktorý vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk [nové okno] ako aj na portáli finančnej správy.

Občan či živnostník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej organizácii. Môže poukázať aj 3%, ak v roku 2017 vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takom prípade je povinný doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2% (3%) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Spoločnosť, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2017, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1% zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5% zaplatenej dane na verejnoprospešný účel môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2% dane. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 125 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(12. 09. 2018)

Archív noviniek