Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

38 koralov v batožine

BRATISLAVA - 6.2.2017: 38 kusov koralov, ktoré sú chráneným druhom, zaistili colníci na bratislavskom letisku M. R. Štefánika tento víkend. Suvenír si doviezol cestujúci zo Zanzibaru. 

Pri colnej kontrole pravidelnej leteckej linky z Dubaja našli colníci chránený tovar. 49 ročný občan Českej republiky sa vracal z dovolenky z ostrova Zanzibar a v batožine mal 38 kusov koralov. Išlo o koraly, ktoré spadajú pod Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).

Colníci po tomto zistení následne kontaktovali pracovníka Vedeckého orgánu SR- Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky za účelom identifikácie predmetných koralov, ktorý potvrdil, že sa jedná o chránené druhy morských živočíchov, a teda obchodovanie s nimi je celosvetovo zakázané. 

Koraly boli zaistené PCÚ Bratislava Letisko – Cestovný styk. Následne bude vydané rozhodnutie o prepadnutí a prípad bude postúpený oddeleniu právnemu Colného úradu Bratislava na ďalšie konanie vo veci podozrenia z porušenia colných predpisov fyzickou osobou, ktorý rozhoduje o uložení výšky sankcie. 

 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Poslaním FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac ako 2,5 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 124 kB; nové okno]

(19. 05. 2017)

Archív noviniek