Preskočiť na hlavný obsah

Tri miliardy do štátneho rozpočtu

BRATISLAVA – 21.02.2023: Príslušníci finančnej správy z Colného úradu (CÚ) Bratislava za rok 2022 odviedli do štátneho rozpočtu takmer 3 miliardy eur. Z tejto sumy predstavoval výber spotrebných daní (SDP) 1,8 miliardy, výber DPH bol vo výške približne 1 miliardy a cla na úrovni 9,3 milióna eur. V porovnaní s rokom 2021 ide o nárast príjmov do štátneho rozpočtu v sume 278 miliónov.

Minulý rok bol pre CÚ Bratislava vo výbere daní a cla do štátneho rozpočtu oveľa priaznivejší. Ako štatistiky ukázali, celková suma dosiahla takmer 3 miliardy eur. Výber SPD predstavoval 1,8 miliardy, DPH bol na úrovni 1 miliardy a cla vo výške 9,3 milióna eur. V porovnaní s rokom 2021 ide o nárast príjmov do štátneho rozpočtu v sume približne 278 miliónov. CÚ Bratislava tak splnil plán odvodov na 110,45 %. Za colnú časť finančnej správy odviedol v minulom roku 45 percent z celkových odvodov.

Geografická poloha je najvýznamnejším faktorom, ktorý sa podieľa na postavení tohto úradu, keďže tu sídli väčšina firiem s celoslovenskou pôsobnosťou a takisto asi 30 percent všetkých daňových subjektov, ktoré podliehajú agende SPD. Hoci situáciu na trhoch ovplyvňovala ešte pandémia koronavírusu i vojna na Ukrajine, výber SPD sa oproti roku 2021 zvýšil o viac ako 100 miliónov eur. Odvody z minerálnych olejov predstavovali vyše 1 miliardy eur, z tabaku a tabakových výrobkov takmer 800 miliónov eur, z liehu zase 29 miliónov eur, zemného plynu 16,4 milióna eur, piva a vína spolu približne 10,5 milióna eur, elektriny 6,1 milióna eur a uhlia 12 tisíc eur.

Príjem z DPH vzrástol oproti roku 2021 o vyše 167,7 milióna eur. Nárast odvodov nad 2 milióny eur zaznamenal CÚ Bratislava u 14 spoločností, čo v štatistikách vykázalo sumu o takmer 150 miliónov eur vyššiu ako v roku 2021. Na druhej strane u ôsmich firiem, najmä z oblasti autopriemyslu naviazaných na dovoz z Číny, odvod DPH klesol. CÚ Bratislava v oblasti výberu cla zaznamenali nárast o 2 milióny eur oproti roku 2021. Podpísali sa pod to zvýšené ceny komodít a kurz dolára. Výber cla stále ovplyvňuje tiež dovoz zásielok z ázijských krajín.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(21. 02. 2023)

Archív noviniek