Preskočiť na hlavný obsah

Prijali sme vyše 682 tisíc daňových priznaní

BRATISLAVA – 01.04.2021: Viac ako 682 tisíc daňovníkov si splnilo svoju zákonnú povinnosť a podalo v termíne do 31. marca tohto roka (vrátane) daňové priznanie k dani z príjmu za minulý rok. Viac ako 277 tisíc daňovníkov využilo možnosť posunúť si lehotu na splnenie tejto povinnosti štandardným spôsobom, pričom využívali aj zjednodušenú formu, a to oznamovanie emailom. Zaznamenali sme aj ďalšie zvýšenie elektronického podávania daňových priznaní.

V stredu 31. marca vypršala lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za minulý rok ako aj lehota na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Celkovo daňové priznanie v termíne podalo 682.225 daňovníkov, z toho 54 % tak urobilo elektronickým spôsobom, čo predstavuje 440.385 podaných daňových priznaní. Zaznamenali sme tak ďalšie zvýšenie elektronického podávania daňových priznaní. 

Daňovníci mali možnosť do 31. marca tohto roka oznámiť aj predĺženie lehoty na podanie daňového priznania o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia. Štandardným spôsobom, teda poštou alebo osobným doručením na daňový úrad, tak urobilo 277.280 daňovníkov. 

Finančná správa sa v tomto roku snažila maximálne vyjsť daňovníkom v ústrety a tak mohli oznamovať predĺženie lehoty na podanie daňového priznania aj emailom. Túto možnosť využilo do stanovenej lehoty približne viac ako 17 tisíc daňovníkov. 

Nápor sme tradične zaznamenali na call centre finančnej správy. V posledný týždeň naši konzultanti vybavili denne niekoľko stoviek telefonických a emailových dopytov klientov. Daňové subjekty sa najčastejšie pýtali práve na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania a spôsob akým ju môžu oznámiť, na zdaňovanie príspevkov v rámci projektu Prvá pomoc, zaujímali sa tiež o to, kedy daňovníkom vzniká povinnosť priznať príjem z predaja, či prenájmu nehnuteľnosti, pýtali sa aj na spôsob zdaňovania príjmov dosiahnutých zo zahraničia, ale aj na nezdaniteľné časti základu dane.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(01. 04. 2021)

Archív noviniek