Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

74 % prevádzok nedodržiava zákon o ERP

PREŠOV - 07. 06. 2016: Prešovskí colníci vykonali v mesiaci máj vo svojom regióne 42 kontrol, ktoré boli zamerané na dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Za uvedené obdobie odhalili  31 prípadov porušení zákona, čo predstavuje 74 %. Za uvedené porušenia zákona udelili pokuty vo výške 8 820 €. Na základe podozrenia z pozmeňovania údajov zabezpečili jednu elektronickú pokladňu.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či obchodníci riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov do elektronických registračných pokladníc a či im následne vydávajú pokladničný doklad, ktorý spĺňa náležitosti podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Počas kontrol colníci zistili, že aj napriek avizovaným kontrolám, predajcovia naďalej nedodržiavajú zákon. Pri 42 vykonaných kontrolných nákupoch bolo v 31 prípadoch zistené porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, čo predstavuje 74 %. Najviac porušení zákona bolo odhalených  v okrese Humenné, kde bolo vykonaných 12 kontrolných nákupov a porušenie zákona bolo zistené v 10 - tich prípadoch, čo predstavuje až 83 %. 

Celková výška udelených pokút dosiahla hodnotu 8 820 eur.

Najčastejším porušením zákona bolo:

  • nezaevidovanie tržby v elektronickej registračnej pokladnici
  • nevydanie pokladničného dokladu
  • nesprávne pomenovanie tovaru alebo služby

V poslednom čase prešovskí colníci na základe podozrenia z pozmeňovania údajov vo fiškálnej pamäti  elektronickej pokladne zabezpečili viacero takýchto pokladníc. Napríklad v apríli zabezpečili jednu pokladnicu, v máji druhú pokladnicu a  v júni už 2 pokladnice, pričom mesiac jún ešte poriadne ani nezačal. Všetky zabezpečené pokladnice budú podrobené technickej expertíze.

 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 215 kB; nové okno]

(07. 06. 2016)

Archív noviniek