Preskočiť na hlavný obsah

Spracovali sme 90% podaných daňových priznaní

BRATISLAVA – 21.04.2022: Finančná správa spracovala už 90% podaných daňových priznaní a postupne klientom poukazuje preplatky na daniach. Tie im prídu najneskôr do 10. mája tohto roka. 

Finančná správa spracováva podané daňové priznania (DP) k dani z príjmov za rok 2021, ktoré klienti podali v riadnom termíne do konca marca tohto roka. Podarilo sa jej už spracovať 877.278 DP, čo predstavuje 90% z celkového počtu daňových priznaní podaných do dnešného dňa. Medziročne počet podaných DP v zákonom stanovenej lehote vzrástol o 13,32%. 

Klienti v rovnakej miere ako vlani aj v tomto roku využili možnosť predĺžiť si lehotu na podanie DP. Na základe doteraz spracovaných oznámení oznámilo odklad finančnej správe 285.273 daňovníkov. 

Po spracovaní podaných DP finančná správa postupne zasiela preplatky. Tie budú klientom zaslané najneskôr do 10. mája tohto roka. K 21. aprílu 2022 bolo spracovaných 137.847 žiadostí z celkového počtu 396.798 žiadostí uvedených v DP. 

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf 125 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(21. 04. 2022)

Archív noviniek