Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Colný úrad Žilina varuje občanov pred pochybným alkoholom a žiada ich o spoluprácu

Žilina – 26.3.2013: Ďalší prípad neoznačeného liehu pochybnej kvality zachytili colníci Colného úradu Žilina v okrese Čadca. Nelegálny alkohol našli ešte v nedeľu 23.03.2013 pri bežnej kontrole dopravných prostriedkov za obcou Svrčinovec, vo vozidle Volkswagene Golf označenom slovenskou ŠPZ. Vozidlo viedla osoba s trvalým pobytom v meste Krásno nad Kysucou. Na zadných sedadlách za vodičom bolo vo viacerých taškách celkovo 19 spotrebiteľských balení liehu v sklenených fľašiach o objeme 1 liter a ďalších 10 litrov 96 % liehu v plastovej bandaske.

Spotrebiteľské balenia liehu neboli opatrené žiadnou kontrolnou známkou, ani etiketou výrobcu, z ktorej by bol zrejmý pôvod liehu. Únik na spotrebnej dani z liehu bol vyčíslený vo výške 207 EUR a zaistený lieh bude podrobený ďalšej expertíze.

Podobne dopadla aj kontrola pred tromi mesiacmi, kedy taktiež občan Krásna nad Kysucou vo svojom motorovom vozidle Opel Vectra modrej farby prepravoval 17 spotrebiteľských balení liehu v litrových fľašiach, ktoré taktiež neboli opatrené žiadnou kontrolnou známkou. Liehoviny boli označené etiketami, ktoré boli zverejnené Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky na internete v súvislosti s „Metanolovou kauzou“ ako liehoviny, v ktorých sa našiel závadný alkohol. Hlavne fľaše označené etiketou Spirytus rektifikowany a RUM FREDERICO boli už v minulosti plnené liehom pochybnej kvality.

V uvedenom prípade ide o únik na spotrebnej dani z liehu vo výške 153 EUR, závažnejšia sa však javí skutočnosť, že neoznačený lieh pochybnej kvality mal byť určený na spotrebovanie počas oslavy ďalšími osobami, ktoré mohli byť ohrozené na živote. V oboch prípadoch hrozí osobám obchodujúcim s neoznačeným liehom pokuta vo výške minimálne 1660 EUR. 

To, že ponúkané liehoviny sú pochybnej kvality je zrejmé aj z fotografie zaisteného tovaru, na ktorej sú porovnávané rovnaké sortimenty liehovín, pričom ich sfarbenie je aj na prvý pohľad rozdielne, čo len potvrdzuje ich pochybnú kvalitu. 

Nakoľko v predchádzajúcom období boli opakovane v meste Krásno nad Kysucou a jeho okolí zistené osoby, ktoré sa zaoberajú predajom a distribúciou neoznačených liehovín pochybného pôvodu a kvality, žiada Colný úrad Žilina občanov, ktorí prišli do styku s týmito priekupníkmi, prípadne disponujú informáciami, ktoré by napomohli k odhaleniu osôb, ktoré nelegálny lieh podomovým predajom šíria medzi občanov, aby zaslali svoje podnety na adresu: Colný úrad Žilina, P.O.BOX 47, 010 08 Žilina, prípadne zatelefonovali na telefónne číslo stálej služby colného úradu 041/5118110. Môžu tak prispieť k ďalšiemu odhaleniu podvodníkov, ktorí predajom takýchto liehovín zneužívajú dôveru občanov a hazardujú s ich zdravím.

(26. 03. 2013)

Archív tlačových správ