Preskočiť na hlavný obsah

Na preplatkoch k DzMV sme vyplatili už 2,14 milióna eur

BRATISLAVA – 07.03.2022: Finančná správa (FS) už spracovala takmer všetky podané daňové priznania (DP) k dani z motorových vozidiel (DzMV) za zdaňovacie obdobie roka 2021. Daňovníkom vrátila na preplatkoch z tejto dani 2,14 milióna eur. Počet podaných DP k DzMV v tomto roku medziročne vzrástol o 5 280.

V týchto dňoch má finančná správa spracovaných už 99,6 %  podaných DP k DzMV. Medziročne si splnilo povinnosť voči štátu o 5 280 daňovníkov viac, keď bolo celkovo podaných 219.624 daňových priznaní k DzMV. Z toho bolo 210.302 riadnych DP, 7 918 opravných DP a 1 404 dodatočných DP.

V týchto dňoch finančná správa vracia daňovníkom aj preplatky. Na účty im finančná správa vrátila sumu 2,14 milióna eur. Preplatky majú byť podľa platnej legislatívy vrátené najneskôr do 11. marca tohto roka.

Podobne ako vlani, aj v tomto roku bola väčšina DP k DzMV za zdaňovacie obdobie roka 2021 podaná elektronicky, a to až  99,81 % z celkového počtu. Finančná správa aj v tomto roku už po štvrtýkrát uľahčila motoristom splnenie si daňových povinností. Predvyplnené DP k DzMV bolo zaslané 186.150 daňovníkom. Vďaka tomuto proklientskemu opatreniu sa v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami výrazne znížila aj chybovosť. Predvyplnené DP totiž pred odoslaním FS stačilo len skontrolovať a doplniť aktuálne údaje pre nové zdaňovacie obdobie roka 2021, ktoré neboli uvedené v DP za rok 2020.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 126 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(07. 03. 2022)

Archív noviniek