Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Nitrianski daniari na AGROKOMPLEXE 2015

BRATISLAVA – 14.09.2015: Počas leta sa nitrianski daniari zamerali na predajcov na letných akciách, výstavách a jarmokoch, kde vykonávali kontroly zamerané na správne používanie elektronickej registračnej pokladnice (ERP). Porušenie zákona zistili v 49 zo 115 kontrolovaných prevádzok, teda takmer v polovici prípadov. Za zistené porušenia udelili na mieste pokuty vo výške 11 770 eur.

Letné obdobie je obdobím zvýšeného počtu organizovania jarmokov, výstav a festivalov. Cieľom nitrianskych kontrolórov bolo zistiť, či aj na takýchto miestach predajcovia riadne evidujú prijaté platby od zákazníkov a či im následne vydajú pokladničný doklad. Kontrolóri z Daňového úradu Nitra sa zamerali predovšetkým na tradičnú výstavu „AGROKOMPLEX 2015“. 40 daňových kontrolórov vykonalo 60 miestnych zisťovaní. Porušenia zákona o ERP zistili v 21 prevádzkach, za čo boli uložené predajcom pokuty spolu vo výške 3 540 eur.

Najčastejším porušením stále zostáva nepoužitie pokladnice a nevydanie pokladničného dokladu zákazníkovi.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 123 kB; nové okno]

(14. 09. 2015)

Archív tlačových správ