Preskočiť na hlavný obsah

Akcia Bažant odhalila nelegálne cigarety

BRATISLAVA – 21.04.2021: Viac ako stotisíc cigariet bez platnej kontrolnej známky a zadržaná peňažná hotovosť vo výške 90 tisíc eur. To je výsledok ďalšej úspešnej akcie pod názvom Bažant. Akciu zrealizoval Kriminálny úrad finančnej správy vo Vranove nad Topľou.

Na východe Slovenska tento týždeň lietali z okna peniaze. Páchateľ sa ich pokúsil ukryť pred zásahom kriminalistov finančnej správy. V plastovej nádobe vyhodil 90 tisíc eur z okna, avšak neúspešne. Príslušníci finančnej správy ich zadržali. Keďže páchateľ nevedel pri domovej prehliadke preukázať pôvod a spôsob ich nadobudnutia, vzniklo podozrenie, že pochádzajú z trestnej činnosti. 

V rámci akcie Bažant ozbrojení príslušníci finančnej správy odhalili aj nelegálne prechovávanie cigariet troch značiek v celkovom množstve 101.140 kusov bez označenia platnou kontrolnou známkou. Tým vznikla správcovi dane škoda vo výške 12.290 eur. Po vykonaní domovej prehliadky a neodkladných úkonov bol prípad odovzdaný vyšetrovateľovi finančnej správy z dôvodu vecnej príslušnosti.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(22. 04. 2021)

Archív noviniek