Preskočiť na hlavný obsah

Úspešná spolupráca: Rozložili sme pašerácku skupinu

BRATISLAVA – 04.11.2021: Medzinárodná spolupráca sa vypláca. Dôkazom toho je úspešná akcia BOB, v rámci ktorej sa podarilo ozbrojeným zložkám Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zo Slovenska, CBŠP Poľska a Colnej správy Českej republiky rozložiť organizovanú zločineckú skupinu obchodujúcu s nelegálnymi tabakovými výrobkami. Zadržaných bolo 19 osôb, medzi nimi aj hlavný organizátor. Okrem toho bolo zaistených aj päť miliónov kusov nelegálnych cigariet, finančná hotovosť, výrobné linky a komponenty na spracovanie tabakových výrobkov.

Znak finančnej správy Znak českej colnej správy Znak poľskej

V septembri tohto roka bola na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku realizovaná rozsiahla akcia pod krycím názvom BOB. Vykonal ju medzinárodný vyšetrovací tím na základe dohody uzatvorenej medzi Generálnou prokuratúrou SR, Najvyšším štátnym zastupiteľstvom Českej republiky a Generálnym prokurátorom Poľskej republiky. Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) má za sebou historicky najrozsiahlejšiu akciu, do ktorej sa zapojil. „Teší ma, že vďaka tejto spolupráci sa nám podarilo rozložiť organizovanú skupinu, ktorej nelegálny biznis presiahol hranice troch štátov. Finančná správa má za sebou enormne úspešný rok v odhaľovaní takejto nelegálnej trestnej činnosti a toto je len ďalší dôkaz o tom, že obchodu s nelegálnym tabakom u nás odzvonilo,“ skonštatoval prezident slovenskej finančnej správy Jiří Žežulka.

KÚFS v Nitrianskom a Trnavskom kraji vykonal 4 domové prehliadky a 21 prehliadok iných priestorov a pozemkov. Kriminalisti finančnej správy zaistili takmer 1,8 milióna kusov cigariet bez platnej kontrolnej známky, tri plne funkčné výrobné linky a finančnú hotovosť vo výške viac ako 37 tisíc eur. Len na území Slovenska bola predbežne vyčíslená škoda na spotrebnej dani pri z tabakových výrobkov vo výške 204,7 tisíca eur. Ak by sa vyrobené cigarety na základe zaistených komponentov a krabičiek dostali na „čierny trh“, nelegálni obchodníci by ich mohli predať za viac ako 32 miliónov eur. „Do akcie bolo priamo nasadených viac ako 100 ozbrojených príslušníkov KÚFS. Hoci uvedená akcia nie je najväčšou z hľadiska množstva zaisteného tovaru, výsledky sú o to významnejšie, že sa pri akcii podarilo zadržať aj organizátora zločineckej skupiny, pričom na Slovensku bolo zadržaných 5 páchateľov tejto trestnej činnosti,“ podotkol riaditeľ KÚFS Miroslav Homola.

Nezákonná činnosť bola páchaná aj na území Poľska, kde bolo zadržaných 9 podozrivých osôb. Zadržaní boli obvinení z účasti v organizovanej zločineckej skupine vrátane jednej osoby, ktorá bola obvinená z riadenia tejto skupiny. Ďalšie obvinenia sa týkali daňových trestných činov. Tamojší vyšetrovateľom sa tiež podarilo odhaliť sklady, vo vnútri ktorých sa nachádzali komponenty na nelegálnu výrobu tabakových výrobkov ako aj hotové cigarety. Celkovo v rámci akcie zadržali ozbrojené zložky viac ako 5 miliónov nelegálnych cigariet s ochrannými známkami známych zahraničných tabakových značiek.

„Spoločne vykonaná medzinárodná akcia proti tejto zločineckej skupine je výsledkom výbornej spolupráce našich zahraničných partnerov zo Slovenska a Českej republiky, ako aj poľského Ústredného policajného vyšetrovacieho úradu, Generálnej prokuratúry a Štátnej daňovej správy. Vďaka neustálej výmene informácií a kooperácii činností zo strany orgánov je možné potláčať šedú ekonomiku, ktorá je mimoriadne citlivým a zaťažujúcim javom pre rozpočty krajín, v ktorých sa na trh uvádzajú nezdanené tabakové výrobky,“ zhodnotil riaditeľ Ústredného policajného vyšetrovacieho úradu vo Vroclave Sławomir Banasiak.

Pod úspešné výsledky akcie sa podpísali aj českí colníci. Tí vykonali prehliadku iných priestorov a pozemkov a zadržali osobu českej národnosti a štyri osoby poľskej národnosti. Zaistili technologické stroje určené na tlač a výrobu cigaretových krabičiek opatrených obchodným názvom "Marlboro", archy krabičiek určených na výrez v počte 380.000 kusov, viac ako 430.000 hotových prírezov, technológiu na výrobu cigaretových filtrov, listinné dôkazy, ako aj výpočtovú techniku. „Hlavným cieľom spoločného vyšetrovacieho tímu bolo napomôcť trestnému konaniu vedenému v Českej republike, na Slovensku a v Poľskej republike pre preverované trestné činy spáchané organizovanou zločineckou skupinou a jednotlivými páchateľmi. Vďaka tomu, že tím zhromaždil dôkazy, zdieľal informácie a identifikoval podozrivé osoby, narušil sofistikovanú nelegálnu činnosť a zabránil zločineckej skupine pokračovať v miliónových daňových únikoch,“ zhrnul generálny riaditeľ Generálneho riaditeľstva ciel ČR Milan Poulíček.

Českým colníkom sa podarilo zdokumentovať, že v období od apríla 2021 do septembra 2021 malo byť v areáli, ktorý prehľadali, vyrobených a odvezených ďalších najmenej 1,5 milióna kusov prírezov cigaretových krabičiek. „Vďaka profesionalite špecialistov v rámci celého tímu sa podarilo získať dôkazy za účelom trestného stíhania a zaistiť a skonfiškovať výnosy z trestnej činnosti v príslušných krajinách,“ dodal riaditeľ sekcie pátrania na Generálnom riaditeľstve ciel ČR Michal Šimůnek.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(04. 11. 2021)

Archív noviniek