Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W1

Akcia colníkov a policajtov odhalila nelegálnu prepravu cigariet v nákladnom vlaku

Bratislava – 26.2.2013: Colníci Colného úradu Michalovce v súčinnosti s príslušníkmi polície vykonali dňa 24.2.2013 kontrolu nákladného vlaku smerujúceho zo železničného colného hraničného priechodu Maťovské Vojkovce, pri ktorej bolo zabezpečených 120 000 kusov cigariet.

V 29-tom vagóne vlakovej súpravy bolo nájdených 12 balíkov v čiernych igelitových fóliách, ktoré spolu obsahovali 120 000 kusov (600 kartónov) cigariet značky JIN LING bez označenia slovenskou kontrolnou známkou. Finančný únik na spotrebnej dani colníci vyčíslili na sumu 10 920,00 EUR.

Pre podozrenie z prečinu porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru prípad prevzal v zmysle vecnej a miestnej príslušnosti vyšetrovateľ Kriminálneho úradu Finančnej správy.

(26. 02. 2013)

Archív tlačových správ