Preskočiť na hlavný obsah

Akcia Fénix

NITRA – 14.12.2020: Finančná správa realizuje v týchto dňoch akciu Fénix. Ide o akciu v daňovom sklade v Nitrianskom kraji. Zameraná je na firmy, ktoré obchodujú s minerálnymi olejmi. Do akcie sú zapojení ozbrojení príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy a colných úradov ako aj neozbrojení príslušníci daňových úradov. 

Finančná správa rozbehla akciu Fénix. V rámci nej zabezpečila daňový sklad v Nitrianskom kraji, v ktorom pôsobia viaceré spoločnosti obchodujúce s minerálnymi olejmi. Niektoré z týchto spoločností majú otvorené kontroly na DPH. Pri kontrolách týchto daňových subjektoch finančná správa identifikovala vysoko rizikovú DPH či podozrenie na karuselové podvody. 

Finančná správa zabezpečila kompletné množstvo minerálneho oleja, ktoré sa v uvedenom daňovom sklade fyzicky nachádzalo. Finančná správa tak zabezpečila veci z dôvodu riadneho poukázania vecí, spôsobu nadobudnutia vecí, ich množstva a ceny. 

O podrobnostiach kontrolnej akcie nie je možné informovať vzhľadom na to, že finančná správa ešte vykonáva ďalšie potrebné úkony.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 120 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

 

(14. 12. 2020)

Archív noviniek