Preskočiť na hlavný obsah

Úspešná akcia Kuriér

BRATISLAVA – 02.11. 2022: Ozbrojeným príslušníkom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) sa podarilo odhaliť nelegálnu výrobňu cigariet. V rámci akcie Kuriér v Košickom kraji zaistili zariadenie na spracovanie a výrobu tabaku, stovky kusov cigariet bez kontrolnej  známky či iných komponentov súvisiacich s trestnou činnosťou.  Škoda na spotrebnej dani z tabaku predstavuje  210 000 eur. Päť osôb je väzobne stíhaných.

Príslušníci KÚFS vykonali minulý týždeň v Košickom kraji prehliadky viacerých bytových a nebytových priestorov. Cieľom akcie s názvom Kuriér bolo zdokumentovať trestnú činnosť v súvislosti s porušovaním Trestného zákona. Kriminalistom sa podarilo zaistiť spolu 2 200 kg tabaku, 1 200 ks cigariet zn. Marlboro bez platnej kontrolnej známky, dve kompletné zariadenia na spracovanie tabaku ako aj vybavenie na výrobu, resp. plnenie cigariet.

V ich rukách skončili mobilné telefóny, SIM karty, USB kľúče, počítače, dve motorové vozidlá, písomnosti a iné komponenty súvisiace s trestnou činnosťou. Našli a zaistili tiež finančnú hotovosť vo výške 34.850 eur a 48.100 českých korún. Počas akcie zadržali sedem osôb slovenskej a poľskej národnosti, päť osôb je väzobne stíhaných. Škoda na spotrebnej dani z tabaku bola vyčíslená na 210.000 eur. 

KÚFS počas výkonu akcie zistil na mieste aj ďalšie porušenia zákona mimo svojej vecnej príslušnosti. Odstúpil ich na riešenie príslušným orgánom.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(02. 11. 2022)

Archív noviniek