Preskočiť na hlavný obsah

Spoločná kontrolná akcia

BRATISLAVA – 14.06.2022: Príslušníci finančnej správy z nitrianskeho colného úradu sa v uplynulom týždni zúčastnili dopravno- bezpečnostnej kontrolnej akcie zameranej na  viaceré oblasti, okrem iného aj na prepravu nebezpečných vecí na základe Dohody o ADR. Išlo o súčinnostnú akciu s Policajným zborom. Výsledky priniesli pozitívne prekvapenie. Porušenie predpisov bolo zistené len v dvoch prípadoch. Cieľom týchto kontrol nie je len odhaľovať porušovanie predpisov, ale majú aj preventívny charakter.

V Nitrianskom kraji sa minulý týždeň uskutočnila rozsiahla kontrolná akcia pod názvom Koordinovaná cestná technická kontrola, na ktorej nechýbali ani príslušníci finančnej správy z Colného úradu Nitra . Pomáhali im aj služobné psy zamerané na tabakové výrobky a omamné a psychotropné látky. Išlo o súčinnostnú akciu, ktorej sa zúčastnili aj zamestnanci Maďarského dopravného úradu Ministerstva inovácií a technológií, oddelenie špeciálnych kontrol KDI KR PZ Banská Bystrica a oddelenie špeciálnych kontrol KDI KR PZ Nitra, zástupcovia Národného inšpektorátu práce, zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Kontrolná akcia bola zameraná na viaceré oblasti. Finančná správa pri výkone kontroly využila viaceré svoje kompetencie a možnosti. Ozbrojení príslušníci finančnej správy celkovo skontrolovali 19 nákladných vozidiel so zameraním na dodržiavanie pravidiel prepravy tovaru podliehajúceho Dohode o ADR, na kontrolu tovaru podliehajúceho zákazom a obmedzeniam a  na kontrolu tovaru podliehajúceho colným a daňovým predpisom.

Porušenia predpisov boli zistené len v dvoch prípadoch. Jednému z kontrolovaných vodičov chýbala osobitná výbava a vozidlo nebolo označené podľa Dohody o ADR. V druhom prípade vodič nemal sprievodný doklad o prepravovanom náklade. Za porušenie predpisov im bola na mieste uložená bloková pokuta. 

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(14. 06. 2022)

Archív noviniek