Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

„Akcia „Stará Vajnorská“ - Colníci a cudzinecká polícia kontrolujú Starú Vajnorskú

Bratislava – 21.3.2013: Dnes o 6:00 hod. sa na Starej Vajnorskej v Bratislave uskutočnila spoločná kontrolná akcia zložiek finančnej správy - colná a kriminálna ( KÚFS) spolu s cudzineckou políciou Prezídia Policajného zboru.

Na mieste zasahovalo vyše 80 colníkov, pričom pri kontrole priestorov sa zamerali na dodržiavanie colných a daňových predpisov, ochranu duševného vlastníctva a nelegálny pobyt cudzincov. Zložky finančnej správy preverovali tovar, ktorý pravdepodobne chceli daňové subjekty distribuovať mimo colného dohľadu a daňového dozoru.

Colníci zaistili väčšie množstvo neokolkovaného alkoholu, pri ktorom existuje reálne podozrenie nie len z krátenia spotrebnej dane, ale aj krátenia DPH. Ďalej tovar, pri ktorom je podozrenie z porušenia ochrany duševného vlastníctva. Okrem toho boli zadržané ERP (elektronické registračné pokladnice), kde je podozrenie z manipulácie údajov. Pri zásahu bola tiež zadržaná dokumentácia a výpočtová technika. V tejto chvíli vykonáva finančná správa hĺbkové kontroly zaistenej dokumentácie a tovaru a s tým súvisiace úkony.

(21. 03. 2013)

Archív tlačových správ