Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W5

Akcia „Tiché víno“

Bratislava – 14. 01. 2014: Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil šesť členov organizovanej skupiny z daňovej trestnej činnosti. Akcia Finančnej správy a policajného zboru bola zameraná na zadržanie členov zločineckej skupiny a zastavenie ich nelegálnej činnosti. Cieľom bola záchrana peňazí štátneho rozpočtu SR.

Dňa 8.1.2014 v skorých ranných hodinách zadržali príslušníci policajného zboru a finančnej správy šiestich páchateľov závažnej organizovanej daňovej trestnej činnosti. Ešte v ten deň vzniesol vyšetrovateľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA PZ obvinenie voči všetkým zadržaným osobám.

Prípad bol realizovaný na základe predchádzajúcej úzkej spolupráce finančnej správy a NAKA, ktorá sa uskutočnila v rámci spoločného plánu vyšetrovania od februára 2013. KÚFS vykonával rozsiahle operatívne opatrenia a významnou mierou sa podieľal na získavaní a vyhodnocovaní dôkazov pre trestné konanie.

V júni 2013 bola v rámci tohto prípadu vykonaná čiastková realizácia s cieľom zaistenia účtovných a iných dokladov, ako aj vzoriek vína a ďalších potrebných dôkazov. V rámci tohto prípadu bola colníkmi kriminálneho úradu finančnej správy realizovaná aj dvojtýždňová kontrolná akcia zameraná na kontrolu prepravy tichého vína cez CZ – SK hranice.

Finančná správa ďalej v mesiacoch október - november 2013 vykonával zaisťovanie vzoriek tichého vína v obchodných reťazcoch za účelom získania dôkazov pre trestné konanie. Zároveň sa vyhodnocovali zaistené účtovné a iné doklady a spracovávali sa pre potreby trestného konania.

Zadržané osoby sú obvinené na základe toho, že ako organizovaná skupina vytvorili reťazec obchodných spoločností na území Slovenskej republiky. Išlo najmä o aktivity na území Bratislavského kraja a Trnavského kraja, ako aj  v zahraničí, a to tak, že založili a previedli na seba a iné osoby obchodné podiely, nadobudli splnomocnenia za účelom vykonávania oprávnení štatutárnych orgánov v obchodných spoločností a vykonali iné opatrenia tak, aby  mohli v týchto obchodných spoločnostiach vykonávať z časti reálne a z časti fiktívne obchodovanie s vínom.

Po zaúčtovaní vymyslených účtovných a iných dokladov deklarujúcich nákup a predaj vína vyhotovených v mene uvedených spoločností tieto osoby spracovali daňové priznania k DPH za jednotlivé zdaňovacie obdobia, ktoré následne podávali od januára 2010 do minimálne 12. 06. 2013 na miestne príslušných daňových úradoch.

Na základe podaných daňových priznaní si táto organizovaná skupina uplatnila neoprávnený nárok na odpočítanie DPH vo výške 1 272 914,71 eur. Z tejto sumy bolo spolu uplatnených 142 853,53 eur ako neoprávnený nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH a 1 130 061,18 EUR ako skrátenie vlastnej daňovej povinnosti, čím dlhodobo dochádzalo k neopravnému uplatňovaniu nárokov na odpočítanie DPH ku škode štátneho rozpočtu.

Zadržaným osobám hrozí trestná sadzba v rozmedzí 7 – 12 rokov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 137 kB]

(14. 01. 2014)

Archív tlačových správ