Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W6

Akcia „Turista“ stále trvá

BRATISLAVA - 13.08.2020: Kontrolóri finančnej správy sa v týchto dňoch v rámci kontrolnej akcie „Turista“ sústreďujú najmä na turisticky atraktívne miesta. Kontrolná akcia je zameraná na dodržiavanie zákona o eKase a bude trvať do konca augusta. Len za prvý kontrolný týždeň vykonali príslušníci finančnej správy 195 kontrol, z toho porušenie zistili až v 62% prípadov.

Finančná správa spustila v auguste akciu „Turista“. Kontroluje používanie eKasy a vydávanie pokladničných bločkov. Zameriava sa najmä na prevádzky, ktoré majú práve v letnom období svoju sezónu. Kontroluje najmä turisticky najnavštevovanejšie miesta – či už turistické miesta a s tým spojené atrakcie, okolie vodných plôch, kúpalísk, trhoviská a pod.

V rámci akcie vykonala finančná správa len za prvý augustový týždeň 195 kontrol. Kontrolóri skontrolovali viacero druhov prevádzok – služby pohostinstiev, stánky s občerstvením, predajne zmrzliny, hotelové prevádzky či prevádzky športových zariadení a pod. Paradoxne, aj napriek tomu, že išlo o vopred ohlásenú akciu, porušenie zistili kontrolóri až v 120 prípadoch. Najčastejším porušením (72%) bolo nezaevidovanie tržby do eKasy a zároveň nevydanie pokladničného dokladu.

Cieľom akcie „Turista“ je chrániť podnikateľov, ktorí si svoje povinnosti plnia zodpovedne. Aby nedoplácali na tých, ktorí tak nerobia. Podnikatelia, ktorí sa snažia zákon obchádzať, totiž nemôžu mať konkurenčnú výhodu oproti tým, ktorí si svoje povinnosti plnia. Cieľom je aj chrániť všetkých zákazníkov pred nezákonnými praktikami nepoctivých predajcov.

Finančná správa upozorňuje podnikateľov, že akcia „Turista“ bude pokračovať. Mali by si dávať pozor na to, aby evidovali tržbu v eKase tak, ako to ukladá zákon. O komplexnom vyhodnotení akcie bude finančná správa informovať po jej skončení.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 280 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(13. 08. 2020)

Archív noviniek