Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W9

Akcia „Turista“

BRATISLAVA - 30.07.2020: Kontrolóri finančnej správy vyrazia už počas najbližšieho víkendu do terénu.  V rámci kontrolnej akcie „Turista“ zameranej na dodržiavanie zákona o eKase sa sústredia vo zvýšenej miere na prevádzky, ktoré majú počas leta svoju hlavnú sezónu. Totiž až v 60% doteraz kontrolovaných prípadov zistili kontrolóri porušenie zákona o elektronickej registračnej pokladnici. Akcia „Turista“ bude preto trvať celý mesiac august.  

Finančná správa spúšťa akciu „Turista“. Kontrolovať bude používanie eKasy a vydávanie pokladničných bločkov. Zameria sa najmä na prevádzky, ktoré majú práve v letnom období svoju sezónu. Kontrolovať bude najmä turisticky najnavštevovanejšie miesta – či už turistické miesta a s tým spojené atrakcie, okolie vodných plôch, kúpalísk, trhoviská a pod.

Doteraz vykonala finančná správa 2 615 kontrol dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Až v takmer 60% prípadov (1 530 prípadov) zistili kontrolóri jeho porušenie. Aj to je dôvod, prečo kontroly na dodržiavanie evidencie tržieb v eKase ešte zintenzívni, a to najmä na miestach, kde sa v týchto letných dňoch pohybuje najviac ľudí. Finančná správa na základe dát z analytických systémov zaznamenala návrat počtu vydaných pokladničných blokov na úroveň spred pandémie. Pokračuje preto aj v kontrole eKás.

V systéme eKasa zaevidovala finančná správa od začiatku tohto roka viac ako 924 miliónov pokladničných dokladov v hodnote viac ako 14 miliárd eur. Za ostatné týždne po postupnom uvoľňovaní ekonomiky sa situácia v oblasti vývoja tržieb vrátila do normálu – do stavu pred vypuknutím pandémie koronavírusu. Za ostatný týždeň vydali prevádzky evidujúce tržby v eKase 37,5 mil. pokladničných dokladov v celkovej hodnote 587 mil. eur. Priemer tržby na jeden pokladničný doklad sa už niekoľko týždňov pohybuje na úrovni cca 15 eur. Najnovšie čísla tak dokonca prekračujú výšku počtu dokladov a tržieb, ktoré eKasa zaznamenala v prvých týždňoch svojho fungovania v plnej prevádzke.

Vďaka online evidencii tržieb má finančná správa detailný prehľad o správaní sa pokladníc na trhu. Prostredníctvom systému eKasa disponuje štát rôznymi štatistikami, ktoré umožňujú nielen účinnejšiu kontrolu, ale aj rýchle reakcie na prípadné výkyvy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 298 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(30. 07. 2020)

Archív noviniek