Preskočiť na hlavný obsah

Akcia „Účtovníčka“ zameraná na daňový podvod za 2,6 milióna eur

BRATISLAVA – 11.11.2022: Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy majú za sebou ďalšiu úspešnú akciu. Tentokrát sa im pod krycím názvom „Účtovníčka“ podarilo zaistiť viaceré materiály vrátane účtovníctva, ktoré budú slúžiť ako dôkaz pri vyšetrovaní daňového podvodu vo výške najmenej 2,6 milióna eur. Prípad je dozorovaný Európskou prokuratúrou.

Príslušníci KÚFS vykonali dve domové prehliadky a jednu prehliadku iných priestorov v okresoch Dunajská Streda a Komárno. Podarilo sa im dokopy zaistiť 13 mobilných telefónov, 2 pamäťové karty, 4 tablety, notebook, pevný disk, platobnú kartu, písomnosti a doklady súvisiace s trestnou činnosťou. V kancelárskych priestoroch v Dunajskej Strede bolo počas prehliadky nebytových priestorov zaistené účtovníctvo, pečiatky, plné moci a USB kľúče spoločností zapojených do trestnej činnosti, listina obsahujúca ručne písané poznámky s prístupovými názvami a heslami k bankovým a iným účtom. Zároveň bol prizvaným znalcom vyhotovený obraz disku. Ide o dôležitý dôkazný materiál, ktorý sa podarilo kriminalistom finančnej správy zaistiť a ktorý bude podrobený znaleckému skúmaniu v rámci vyšetrovania daňového trestného činu.

Vyšetrovaný prípad je dozorovaný Európskou prokuratúrou. Figuruje v ňom „účtovníčka“, ktorá mala po dohode s ďalšími osobami zorganizovať dovoz tovaru z Číny, za ktorý bolo zaplatené viacerými platbami na účty vedené v bankách v Číne. Štatutárny zástupca firiem, ktorý v prípade vypovedá, označil vyšetrovanú „účtovníčku“ za osobu, ktorá mu mala zadávať pokyny (napr. kúpiť spoločnosť, založiť bankový účet a pod.). Dostávať mal za to odmenu 1000 eur mesačne a následne pod jeho ID „účtovníčka“ spracovávala predmetným spoločnostiam účtovníctvo, vrátane podávania daňových priznaní a realizovania ďalších kreditných a debetných operácií. Dovezený tovar mal pritom podliehať colnému konaniu.

V tomto prípade sú podozrivé viaceré osoby zo spáchania trestného činu porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou v súbehu so zločinom krátenia dane a poistného. Predbežne vyčíslená škoda nezaplatením cla a inej platby vyberanej pri dovoze tovaru bola vyčíslená na 2,6 milióna eur. V prípade dokázania viny hrozí páchateľom trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.

Dokument:

Informácia:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(11. 11. 2022)

Archív noviniek