Preskočiť na hlavný obsah

Ako darovať 2 % z daní

BRATISLAVA – 26.03.2024: Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2 % zo svojich daní napr. neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak môžu urobiť priamo v daňovom priznaní. 

Fyzické osoby, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, a vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % - predložia daňovému úradu vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane [.zip; 90 kB; nové okno], ktoré je na samostatnom tlačive spolu s týmto potvrdením. Vyhlásenie je možné podať iba na štruktúrovanom tlačive určenom finančnou správou, ktoré nájdu daňovníci na portáli finančnej správy v Katalógu formulárov. Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023, predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30.04.2024. 

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi. Fyzická osoba môže poukázať aj 3 % podiel zaplatenej dane, ak v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinná doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyhlásenia. Fyzická osoba môže darovať 2 % (3 %) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá. 

Právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 - je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom do výšky 1 % zaplatenej dane. V prípade splnenia podmienky darovania 0,5 % zaplatenej dane na verejnoprospešný účel, môže prostredníctvom daňového priznania poukázať 2 % dane. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2 %) aj viacerým prijímateľom, každému však najmenej 8 eur. 

Pri vypĺňaní daňového priznania resp. vyhlásenia na portáli finančnej správy je zabezpečené prepojenie na Zoznam prijímateľov z Notárskej komory SR a výber zvoleného prijímateľa do príslušného riadku daňového dokumentu. Daňovníkom, ktorí vypĺňajú daňové dokumenty ručne, finančná správa odporúča, aby si vopred preverili, či sa napr. nezisková organizácia, nadácia, alebo občianske združenie nachádza v Zozname prijímateľov – Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb, ktorý vedie Notárska komora SR a je verejne dostupný na stránke www.notar.sk, ako aj na portáli finančnej správy. 

Za zdaňovacie obdobie roka 2022 občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie takto získali zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb viac ako 100 miliónov eur. Podporiť činnosť týchto subjektov sa rozhodlo viac ako 970 tisíc daňovníkov.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 129 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(26. 03. 2024)

Archív noviniek