Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W4

Ako platiť správne poplatky vo finančnej správe

Bratislava – 18.02.2015: Finančná správa (FS) dnes spustila riadnu prevádzku platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnych poplatkov na všetkých daňových a colných úradoch na Slovensku, ako aj na príslušných útvaroch Finančného riaditeľstva SR. 

Na daňových a colných úradoch je od dnes možné platiť  správne poplatky nasledovnými spôsobmi: 

Potvrdením pre  evidenciu poplatku, a to v nominálnej hodnote: 0,50 €, 1 €, 3 €, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € zakúpeným na pobočkách Slovenskej pošty. 

Na vybraných kioskoch umiestnených na úradoch Ministerstva vnútra SR (MV SR) v hotovosti, ak výška poplatku v jednotlivom prípade nepresahuje 300 eur, alebo platobnou kartou. Zoznam úradov MV SR s kioskami umiestnenými v blízkosti sídiel daňových a colných úradov je zverejnený na portáli FS www.financnasprava.sk v časti „Platenie daní“. Na týchto kioskoch je aktivovaný Katalóg vybraných služieb orgánov FS: Agenda colných a daňových úradov. Poplatník si vyberie požadovanú službu a po zaplatení dostane Potvrdenie o úhrade správneho poplatku, ktoré spolu so žiadosťou predloží daňovému alebo colnému úradu. Táto možnosť sa nevzťahuje na poplatníkov, ktorí s orgánmi FS komunikujú elektronicky, resp. katalóg služieb na kioskoch neobsahuje sadzby pre elektronicky komunikujúce subjekty. 

Na všetkých kioskoch iných správnych orgánov v hotovosti, ak výška poplatku v jednotlivom prípade nepresahuje 300 eur, alebo platobnou kartou, ale len na základe úradom vygenerovaného predpisu (platobnej inštrukcie) načítaním QR kódu. 

Poštovým poukazom na účet Slovenskej pošty alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na účet Slovenskej pošty. Pri úhrade správneho poplatku týmito spôsobmi elektronicky komunikujúce subjekty môžu zaplatiť bezodkladne na zberný účet Slovenskej pošty, ktorý je zverejnený na portáli FS v časti „Platenie daní“ alebo na základe predpisu vytvorenom v prípade, ak úhrada nebola zrealizovaná pri podaní žiadosti. Občania alebo podnikatelia podávajúci žiadosť poštou alebo osobne zaplatia správny poplatok na základe predpisu, ktorý vytvára nový platobný systém E-KOLOK. Predpis si prevezmú buď osobne alebo im ho úrad zašle spolu s výzvou na úhradu poplatku.    

Podrobnejšie informácie nájdete na portáli FS v časti "Platenie daní".

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 143 kB]

(18. 02. 2015)

Archív tlačových správ