Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server 15

Ako podávať daňové priznania

Upozorňujeme daňové subjekty, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, k dani z motorových vozidiel a k spotrebným daniam elektronicky, že tieto daňové  priznania nemôžu podávať ako inú prílohu v elektronickom formulári všeobecného podania. Správca dane bude takto podané daňové priznanie považovať za bezpredmetné.

Zdôrazňujeme, že v súčasnosti, keď sú nedostupné elektronické formuláre tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2013, môžu daňové subjekty, ktoré majú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, výnimočne podať iba daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 prostredníctvom formulára všeobecného podania ako inú prílohu.

(24. 01. 2014)

Archív noviniek