Preskočiť na hlavný obsah

Aktualizovali sme Index daňovej spoľahlivosti

BRATISLAVA – 12.05.2021 – Finančná správa aktualizovala hodnotenie daňových subjektov v rámci Indexu daňovej spoľahlivosti. Novým spoľahlivým subjektom oznámi hodnotenie v najbližších dňoch a budú im prináležať viaceré benefity. Nový index zasiela finančná správa po tom, čo v januári odložila hodnotenie daňových subjektov z dôvodu prijatých opatrení proti pandémii koronavírusu. Pandémia totiž v minulom roku posunula lehoty na podávanie daňových priznaní, prehľadov, hlásení či zastavila evidenciu nedoplatkov. 

Finančná správa hodnotila celkovo viac ako 600 tis. daňových subjektov. V novom prepočte indexu až 336.424 z nich získalo „A“ hodnotenie. Znamená to, že vyše polovica z hodnotených daňových subjektov sa stala spoľahlivými daňovými subjektami. 

Všetky spoľahlivé daňové subjekty získavajú automaticky viaceré benefity. Využiť budú môcť napríklad uprednostňovanie miestneho zisťovania pred daňovou kontrolou, vyhovenie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane či platenia dane v splátkach a skrátené lehoty pri vydávaní potvrdení ako aj ďalšie. Daňové subjekty pozitívne vnímajú aj zasielanie oznámení o výške a termínoch splatnosti preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb a na daň z príjmov právnických osôb. 

Index daňovej spoľahlivosti je jedným z nástrojov finančnej správy na posilnenie dobrovoľného plnenia daňových povinností a predstavuje jedno z mnohých proklientskych opatrení. Finančná správa mohla nový index stanoviť na základe prepočtu z aktualizovaných dát daňových subjektov. Informáciu bude finančná správa distribuovať počas najbližších dní. Oznámenia dostanú elektronicky tie subjekty, ktoré majú aktívnu schránku na portáli finančnej správy, ostatným budú zaslané písomne. Daňovým subjektom, ktorým po prepočte zostal index A, nebude finančná správa zasielať žiadne nové oznámenie.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(12. 05. 2021)

Archív noviniek