Pokračuj v čítaní Prejdi na hlavný informačný obsah stránky Prihlásenie Registrácia Vyhľadať Kontakty Občania Podnikatelia a organizácie Daňoví a coľní špecialisti Elektronické služby Ľavé menu stránky Obsah Pätička stránky
Server W8

Aktualizácia podpisových certifikátov pri eKase

BRATISLAVA, 27.02.2020: Systém eKasa funguje v ostrej prevádzke od apríla minulého roka. Tak ako je uvedené v Integračnom rozhraní pre výrobcov pokladničných riešení, podpisový certifikát sa v čase mení, nakoľko majú ohraničenú platnosť. Finančná správa preto v týchto dňoch mení podpisové certifikáty pri eKase (v žiadnom prípade nejde o certifikáty pre výrobcov kás a pokladničných riešení), čo je štandardný proces. Napriek tomu sa začali šíriť poplašné správy o hromadnej vynútenej aktualizácii eKás, čo nie je pravda. Drvivá väčšina pokladníc sa s touto zmenou vysporiada automaticky. Aj na základe informácií od niektorých podnikateľov sme však identifikovali jednu firmu, ktorá musí svojim odberateľom zabezpečiť aktualizáciu.

Máme za sebou rokovania s touto firmou. Ide o firmu, ktorá vyrába pokladničný program Portos eKasa. Po tomto rokovaní môžeme potvrdiť, že používatelia tohto konkrétneho programu si musia stiahnuť jeho novú verziu – produkt aktualizovať. Ide o JEDINÉ takéto pokladničné riešenie, a týka sa približne 2% zo všetkých eKás. Spoločnosť dodávajúca program Portos eKasa už svojich odberateľov informovala, že majú aktualizáciu pokladničného programu k dispozícii a môžu si program aktualizovať aj hneď tak, ako to niektorí ich klienti už urobili.

Zároveň chceme opäť upozorniť na to, že portál biznisklub.sk šíri zavádzajúce informácie. Nie je totiž pravda, že by teraz podnikatelia museli hromadne robiť nejakú vynútenú aktualizáciu eKasy. V 98% prípadov sa táto štandardná výmena bezpečnostného certifikátu, bežná v oblasti podpisových oprávnení, deje automaticky zo strany dodávateľa pokladničného programu, a to vďaka online pripojeniu, čím nie sú potrebné žiadne úkony zo strany koncových používateľov. Pre drvivú väčšinu používateľov ORP sa nič nemení.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 292 kB; nové okno]

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(27. 02. 2020)

Archív noviniek