Preskočiť na hlavný obsah

Aktualizované zoznamy

BRATISLAVA – 21. 7. 2014: Viac ako 5 000 subjektov dlhuje na daniach a cle miliardy eur. Finančná správa ich každoročne zverejňuje na svojej stránke.

V zozname dlžníkov sú právnické a fyzické osoby, u ktorých výška daňového nedoplatku k 31. 12. 2013 presiahla u fyzickej osoby 17 000 eur a u právnickej osoby 170 000 eur  a nezaniklo právo na ich vymáhanie. Zoznam aktualizuje finančná správa raz ročne a to vždy do 30. 6. nasledujúceho roka. Zoznamy daňových dlžníkov sú vypracované osobitne za sekciu daňovú (rozdelené na fyzické a právnické osoby) a osobitne za sekciu colnú (rozdelené na fyzické a právnické osoby).

Z údajov za minulý rok vyplýva, že na cle a daniach, podľa vyššie uvedených pravidiel, dlží štátu 5 007 subjektov sumu 2 154 716 793,34 eur. Oproti roku 2012 nastal mierny posun k lepšiemu. Vtedy štátu dlhovalo 5 508 fyzických aj právnických osôb 2 157 396 262,14 eur.

V zozname je zverejnené meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo a suma daňových nedoplatkov.

Aktualizované zoznamy:

  • Zoznam daňových dlžníkov
  • Zoznam daňových subjektov, ktorým bola povolená úľava alebo odpustenie
  • Zoznam daňových subjektov, ktorým bol povolený odklad platenia dane alebo povolené platenie dane v splátkach

Finančná správa komunikuje s každým jedným dlžným subjektom za účelom získania dlžných finančných prostriedkov.

Všetky uvedené zoznamy nájdete na https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy.

Dokument: Tlačová správa na stiahnutie [.pdf; 199 kB]

(21. 07. 2014)

Archív noviniek