Preskočiť na hlavný obsah

Zadržali sme nelegálnych obchodníkov s minerálnym olejom

BRATISLAVA – 10.06.2021:Tisíce litrov minerálneho oleja a tri zadržané osoby. Toto je výsledok najnovšej akcie finančnej správy s krycím názvom Amanda. Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) rozložil skupinu páchateľov, ktorí nelegálne obchodovali s minerálnym olejom. Páchaním protiprávnej činnosti mala vzniknúť štátu škoda vo výške takmer 80 tisíc eur. 

Nelegálna skupina Slovákov operovala na celom Slovensku. Nakupovala a distribuovala minerálny olej pôvodom zo zahraničia. Minerálny olej mali podľa sprievodných dokumentov dodávať do ďalšieho členského štátu. K jeho vývozu nikdy nedošlo a minerálny olej vždy zostal na Slovensku. Takýmto spôsobom tak dochádzalo ku kráteniu DPH a spotrebnej dane z minerálnych olejov. 

Skupina využívala pri dodaní na Slovensko veľmi sofistikovaný spôsob. Nákladné autá s minerálnymi olejmi vždy sprevádzali osobné vozidlá, ktoré im robili sprievod a dohliadali na ich „nerušený“ priebeh cesty a počas prepravy, ako aj po jej skončení robili rôzne opatrenia na zamedzenie zistenia vzniku daňovej povinnosti na území SR. Napriek tomu sa ich podarilo príslušníkom KÚFS odhaliť. Vlastnou operatívnou činnosťou nelegálnu skupinu páchateľov rozložili. 

V rámci akcie Amanda príslušníci finančnej správy vykonali dve domové prehliadky a päť prehliadok nebytových priestorov v okresoch Komárno a Nové Zámky. Zaistili prepravné doklady, viaceré listinné dôkazy, pečiatky, mobilné telefóny, PC a USB kľúče, mýtne jednotky, tri nákladné vozidlá a tekutinu so zápachom po minerálnom oleji. Zaistili tiež finančnú hotovosť vo výške takmer 15 tisíc eur a 11.300 českých korún. Celkovo počas vyšetrovania zdokumentovali príslušníci KÚFS niekoľko desiatok prepráv, čo predstavuje tisíce litrov oleja. Štátu tak mala vzniknúť škoda vo výške takmer 80 tisíc eur. 

Vyšetrovateľ finančnej správy obvinil tri osoby zo spáchania trestného činu skrátenia dane a poistného. Pri páchaní tejto protiprávnej činnosti boli príslkuščnákmi kúfs zadržaní páchatelia naprieč celou hierarchiou fungovania skupiny. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

(10. 06. 2021)

Archív noviniek