Preskočiť na hlavný obsah

Colníci odhalili prípady dovozu anabolík a zelenej sušiny

Košice – 16.09.2021: Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Colného úradu Košice odhalili od začiatku tohto roka viac ako 30 prípadov nelegálnej držby alebo prepravy omamných a psychotropných látok Záchyty boli úspešné aj vďaka služobným psom finančnej správy.

Ozbrojení príslušníci FS zabezpečujú, okrem iných úloh, aj kontrolu nad držbou a prepravou omamných a psychotropných látok. Počas roka 2021 sa podarilo colníkom z Colného úradu Košice odhaliť viac ako 30 prípadov podozrení zo spáchania trestného činu nedovolenej držby a prepravy omamných a psychotropných látok. Viac ako polovicu prípadov sa podarilo odhaliť služobných psom vycvičeným na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok.

Medzi zaistenými omamnými látkami, okrem canabisu, nechýba pervitín a obdobné metamfetamíny, vrátane tzv. tanečných drog ako extáza. V minulom roku sa podarilo košickým colníkom v jednom prípade zistiť prevoz viac ako 100 gramov metamfetamínu.

Najväčším odhalením v tomto roku je prevoz viac ako 100 gramov marihuany. Košickí colníci počas bežnej kontroly na ceste v obci Bohúňovo v smere do Tornale zastavili osobné motorové vozidlo, v ktorom sa nachádzal iba vodič. Na výzvu colníkov, či prepravuje tovar podliehajúci daňovému dozoru alebo colnému dohľadu, odpovedal záporne, na čo mu colníci oznámili, že bude vykonaná kontrola. Počas kontroly bola v príručnej batožine vodiča nájdená zelená rastlinná sušina neznámeho pôvodu. Následne boli pod sedadlom vodiča, na zadnom sedadle a v lakťovej opierke nájdené ďalšie vrecká s obsahom zelenej sušiny.

Pokusy o dovoz zakázaných látok sú zaznamenávané nielen na pozemných komunikáciách, ale aj v rámci poštovej prepravy. V pôsobnosti Colného úradu Košice bol tento rok zistený dovoz viac ako 400 balení zakázaných látok s anabolickým účinkom a viacero pokusov o dovoz zásielok s obsahom zelenej rastlinnej sušiny, kde sa po vykonaní kriminalistických expertíz potvrdila prítomnosť látok nachádzajúcich sa v rastline konope.

Všetky dôvodné podozrenia zo spáchania trestného činu nedovolenej držby a prepravy omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov podľa § 171 Trestného zákona boli bezodkladne oznámené a odovzdané vecne a miestne príslušným orgánom činným v trestnom konaní v pôsobnosti PZ SR.

Dokument:

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

(16. 09. 2021)

Archív noviniek